Belastingheffing over relatiegeschenken?

fallback
In oktober van dit jaar heeft de Staatssecretaris van financiën een nieuw besluit uitgevaardigd dat ziet op belastingheffing over de waarde van geschenken die worden gegeven aan zakelijke relaties. Indien een ondernemer een geschenk geeft aan een zakelijke relatie dan is de waarde hiervan bij de zakelijke relatie onderworpen aan loon- dan wel inkomstenbelasting.

Ten einde te voorkomen dat de ontvanger van het geschenk de economische waarde moet opvragen bij de gever van het geschenk, heeft de Staatssecretaris bepaald dat de diegene die een geschenk geeft tevens de belasting verschuldigd over dat geschenk kan afdragen. Als de ondernemer hiervoor zou kiezen, betaalt de ondernemer 72,4% over de waarde van het geschenk.

De Staatssecretaris motiveert deze regeling en het gebruteerde percentage van 72,4% om de lasten van de ondernemer te verlichten. “De verstrekker wil dergelijke geschenken echter doorgaans verstrekken zonder fiscale gevolgen voor de ontvangers, ongeacht of deze tot hem in dienstbetrekking staan.” Met deze regeling “kan in voorkomende gevallen tevens een administratieve lastenverlichting voor de verstrekkers van geschenken worden bewerkstelligd doordat renseignering van de onderhavige inkomsten achterwege kan blijven. Ook houdt de regeling een vereenvoudiging in van de heffing van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor de belastingplichtigen die dergelijke geschenken ontvangen.”

Zonder regeling zouden de relaties bij de ondernemer de waarde van het geschenk moeten navragen of – als de ondernemer de belasting voor eigen rekening wil nemen – zou de ondernemer de relatie moeten vragen welk toptarief hij of zij betaalt. Overigens kan de regeling – hoe kan het ook anders – alleen onder voorwaarden worden toegepast. Ik wil geen waarde-oordeel over dit besluit geven, maar ik vraag mij wel af of het aanpassen van andere regelgeving niet tot meer lastenverlichting leidt.

Gerelateerde artikelen