Belastingen in 2015: wat verandert er voor ondernemers en werkgevers?

In 2015 verandert een aantal belastingregels. De belangrijkste veranderingen op een rij volgens De Belastingdienst zelf.

Laag btw-tarief voor arbeidsloon bij renovatie en herstel van woningen verlengd tot 1 juli 2015
Als iemand werk verricht aan bestaande woningen (ouder dan 2 jaar), dan blijft het lage btw-tarief van 6% over het arbeidsloon nog een half jaar langer gelden. Vanaf 1 juli 2015 geldt weer het tarief van 21%.

Btw-vrijstelling voor zorg ook voor winst beogende instellingen
Er geldt een btw-vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van personen in inrichtingen zonder winstoogmerk. Met ingang van 1 januari 2015 geldt deze vrijstelling ook voor inrichtingen met winstoogmerk.

Verplichting btw-uitbetaling op rekeningnummer van de ondernemer vervalt
Vanaf 1 januari 2015 vervalt de verplichting dat De Belastingdienst btw-teruggaaf op een vast rekeningnummer van de ondernemer moet uitbetalen. De teruggaaf mag ook worden gestort op een ander bankrekeningnummer, bijvoorbeeld het rekeningnummer van een gelieerde vennootschap.

Wijziging plaats van dienst bij digitale diensten en mini One Stop Shop-regeling
Vanaf 1 januari 2015 zijn digitale diensten aan particulieren belast in het land waar die particulier woont. Om te voorkomen dat u zich in elke EU-lidstaat waar u digitale diensten levert, moet registreren, wordt de mini One Stop Shop-regeling (MOSS) ingevoerd. Hiermee kunt u de btw over de geleverde diensten aan particulieren aangeven via 1 lidstaat van de EU.

Veranderingen in de werkkostenregeling
De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever.
– Het percentage van de vrije ruimte gaat omlaag van 1,5% naar 1,2% van het totale fiscale loon.
– Gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur zijn vrijgesteld als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.
– Korting op producten uit eigen bedrijf is onder voorwaarden vrijgesteld.
– Het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek.

Ook zijn er veranderingen in de gebruikelijkloonregeling voor aanmerkelijkbelanghouders en in de aangifte loonheffingen.

Meer informatie staat op de site van De Belastingdienst

Gerelateerde artikelen