Belastingdienst: Voorwaarden eigenrisicodrager voor WGA aangescherpt

De Belastingdienst laat weten dat een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is aangescherpt.

De Belastingdienst laat weten dat een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is aangescherpt.

Om in aanmerking te komen voor het eigenrisicodragerschap voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) moet de werkgever voldoen aan een aantal voorwaarden. De voorwaarde voor de zogenoemde driejaarstermijn voor de eigenrisicodrager WGA is uitgebreid.

Oude situatie

Had de werkgever 3 jaar vóór de beoogde ingangsdatum een eerder eigenrisicodrager voor de WGA beëindigd, of had de fiscus dat beëindigd wegens de noodregeling van hoofdstuk 3.5 van de Wet op het financieel toezicht, dan kon de werkgever voorheen geen eigenrisicodrager voor de WGA worden. Deze voorwaarde is nu uitgebreid.

Nieuwe situatie

De driejaarstermijn geldt nu ook als het eigen-risicodragen is geëindigd door bijvoorbeeld het intrekken van de garantieverklaring.

Voorbeeld

“Op 25 mei 2015 is de garantieverklaring ingetrokken. U wilt per 1-1-2017 eigenrisicodrager voor de WGA worden. Dat wordt afgewezen. U kunt weer eigenrisicodrager voor de WGA worden vanaf 1-7-2018. U moet dan wel een nieuwe aanvraag indienen en een nieuwe garantieverklaring inleveren,” aldus de Belastingdienst.

Meer informatie in het handboek loonheffingen paragraaf 5.15.1.

Gerelateerde artikelen