Belasting- en premiedruk stijgt steeds verder

Bijna 40% van het BNP vloeit direct naar de fiscus, 4% meer dan in 2020.

De belasting- en premiedruk in Nederland is vorig jaar opnieuw gestegen, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van het bruto binnenlands product (bbp), waarmee de omvang van de economie wordt gemeten, ging vorig jaar 39,2 procent direct naar belastingen en premies. Dat is 4 procentpunt hoger dan in 2010.

De afgelopen tien jaar waren er slechts twee jaren waarin de belastingdruk wat afnam: 2011 en 2015. In alle andere jaren waren huishoudens en bedrijven verhoudingsgewijs meer kwijt.

De opbrengsten voor de overheid uit de belastingen en premies daalden in absolute zin vorig jaar wel. Die leverden bijna 314 miljard euro op, iets minder dan in 2019. Oorzaak hiervoor was de krimp van de economie als gevolg van de coronacrisis. Die was groter dan de afname van de opbrengsten, waardoor de belastingdruk toch toenam.

De belasting- en premiedruk ligt nog onder het gemiddelde van de Europese Unie, meldt het CBS. Wel steeg die in Nederland de afgelopen jaren harder dan het Europese gemiddelde.

(ANP)