Belangrijkste wijzigingen in de belastingen met ingang van 2016

Het ministerie van Financiën heeft het eindejaarsbericht 'Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016' gepubliceerd.

Op 22 december 2015 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2016. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiën staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2016.

Op de site van de Belastingdienst (via www.belastingdienst.nl/veranderingen2016) staat vanaf 24 december meer informatie over de voorwaarden en uitvoering van belastingregels die per 1 januari 2016 gelden.

• Belangrijkste wijzigingen belastingen 2016

Gerelateerde artikelen