Belangrijke trends en thema’s in het mkb: arbeidskrapte en de AI-revolutie

Digitale transformatie niet meer alleen voor pioniers

In een wereld waar technologie zich sneller ontwikkelt dan ooit en de arbeidsmarkt steeds krapper wordt, staan mkb-bedrijven voor grote uitdagingen. De digitale transformatie is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke factor voor bedrijven die concurrerend willen blijven. Uit recent onafhankelijk onderzoek door DirectResearch blijkt hoe middelgrote tot grote bedrijven hun purchase to pay processen aanpassen om deze uitdagingen het hoofd te bieden en tegelijkertijd te profiteren van nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI). Want één ding is zeker: wie niet meebeweegt met de ontwikkelingen, loopt risico om achter te blijven.

Krappe arbeidsmarkt meeste impact op dagelijkse werk binnen mkb
Aan ruim 230 finance en inkoopprofessionals uit het mkb vroeg onderzoeksbureau DirectResearch naar de ontwikkelingen met de meeste impact op hun dagelijkse werk. Maar liefst een derde van de professionals geeft aan dat de krapte op de arbeidsmarkt hun dagelijkse werk beïnvloed, waarmee het ook in 2024 nog altijd de belangrijkste ontwikkeling is voor mkb’ers. Vooral financials geven aan dat kunstmatige intelligentie een tweede belangrijke ontwikkeling is waar zij dagelijks de gevolgen van ervaren.

Arbeidskrapte als katalysator voor verandering
Recente cijfers van het CBS bevestigen wat finance en inkoopprofessionals ervaren; Nederland kampt met een historisch lage werkloosheid en een hoog aantal vacatures. Het slechte nieuws: die vacatures zullen voorlopig niet ineens vervuld worden. Logischerwijs zet dat enorme druk op bedrijven om operationele efficiëntie te maximaliseren en tegelijkertijd afhankelijkheid van menselijke arbeid te minimaliseren. Het goede nieuws: diezelfde druk dwingt organisaties om innovatieve manieren te vinden om met minder mensen meer werk te verzeten. En dat heeft weer geleid tot een verhoogde investering in automatisering en digitalisering, waarbij AI een cruciale rol speelt in het transformeren van bedrijfsprocessen.

Vooral kleinere ondernemingen hebben moeite om te concurreren met grotere bedrijven in de strijd om talent. De beweging naar automatisering, vooral door de integratie van AI, stelt mkb-bedrijven in staat niet alleen hun operationele uitdagingen aan te pakken, maar zich ook strategisch te positioneren met oog op toekomstige groei.

De opkomst van kunstmatige intelligentie
AI wordt ingezet voor een breed scala aan toepassingen, van het automatiseren van klantenservice tot het optimaliseren van voorraadbeheer en het verbeteren van financiële rapportages. Zo zijn er meerdere manieren waarop kunstmatige intelligentie het mkb ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan het automatiseren van repetitieve taken zoals gegevensinvoer en klantenservice. In het geval van dat laatste zien we tegenwoordig de inzet van chatbots regelmatig verschijnen. Daarnaast kan machine learning worden ingezet om wervingsprocessen te optimaliseren door snel de meest geschikte kandidaten te selecteren uit een pool van sollicitanten.

Ook besluitvorming kan door data-analyse en voorspellingen vereenvoudigd worden. En tot slot kunnen AI-geoptimaliseerde tools de efficiëntie van bedrijven verhogen, wat we recentelijk al hebben zien gebeuren met de komst van ChatGPT. Werknemers kunnen daarmee allerlei tijdrovende handelingen uitbesteden aan zo’n tool, en ondertussen hun tijd investeren in andere taken.

In de context van het purchase to pay proces helpt AI bij het versnellen van de verwerking van inkooporders en facturen, het verminderen van fouten en het verbeteren van de cashflow. Dit verbetert niet alleen de operationele efficiëntie, maar helpt ook bij het bouwen van sterke relaties met leveranciers door consistent betrouwbare betalingen.

Digitale transformatie en de noodzaak van groei
Digitale transformatie is meer dan alleen technologie; het is een geheel nieuwe benadering van hoe bedrijven opereren. Voor middelgrote bedrijven betekent dit vaak een verschuiving naar cloud-based oplossingen, mobiele technologieën, en het gebruik van big data en analytics. Deze digitale tools bieden bedrijven de flexibiliteit om snel te reageren op veranderende marktomstandigheden en klantbehoeften.

Het trendrapport toont aan dat bedrijven die actief investeren in digitale technologieën niet alleen efficiënter opereren, maar ook beter in staat zijn om nieuwe kansen te grijpen. Ze kunnen sneller nieuwe producten en diensten introduceren, en juist dat vermogen om snel te schakelen is in de snel veranderende markten van vandaag.

Een blik vooruit: Het mkb in een veranderende wereld
Op basis van de huidige trends is het duidelijk dat AI en de digitale transformatie voorlopig nog een blijvende impact zullen hebben op het mkb. De komende jaren zal er een schifting ontstaan tussen bedrijven die deze technologieën omarmen, en bedrijven die weigeren om gebruik te maken van de nieuwe kansen die AI biedt. Dat je als bedrijf moet beginnen aan een digitale transformatie is dus niet langer een vraag, maar een gegeven.

Volledig trendrapport gratis beschikbaar
Benieuwd hoe het gesteld staat met de digitale transformatie op de financiële en inkoopafdelingen van Nederland? Hoe uitdagingen als krapte op de arbeidsmarkt organisaties dwingen om op zoek te gaan naar manieren om efficiënt te werken? Het onderzoeksrapport, dat de huidige status en uitdagingen van P2P processen bij grote en middelgrote bedrijven in Nederland beschrijft, is te downloaden via deze link.

Gerelateerde artikelen