Bedrijven willen maatwerkmobiliteit

Om beter het hoofd te bieden aan de veranderende mobiliteitswensen van de medewerkers, maar ook om meer grip te krijgen op de algehele vervoerskosten, wil ruim 80 procent van de Nederlandse bedrijven in de toekomst overschakelen op Persoonsgebonden Mobiliteitsbudgetten, ook wel maatwerkmobiliteit genoemd.

Dit is een van de belangrijkste conclusies uit het onlangs door Nederlands grootste en onafhankelijk mobiliteitsadviseur Fleet Support uitgevoerde Nationaal Mobiliteitsonderzoek. Een groot aantal in Nederland gevestigde bedrijven (ruim 80% van de bedrijven met een personeelsomvang vanaf 250 werknemers) nam hieraan deel. Aanleiding voor het onderzoek was de veranderende vraag naar werknemersvervoer.

Uit eerder onderzoek is namelijk al komen vast te staan dat veel medewerkers – naast de leaseauto –
willen kunnen kiezen uit alternatieve vervoersmogelijkheden. Van werkgeverszijde is de wens geuit
om tijd en geld te besparen door medewerkers ‘slimmer’ te laten reizen.

Het jongste Nationaal Mobiliteitsonderzoek toont aan dat werkgevers willen inzetten op
Persoonsgebonden Mobiliteitsbudgetten; 82,4 procent van de deelnemende bedrijven geeft aan dit
als één van de speerpunten voor mobiliteit in de toekomst te zien. Reiskosten zullen weliswaar
blijvend gefaciliteerd worden, maar de vaste leaseauto zal daarin steeds vaker worden vervangen
door een budget per medewerker. Dit budget kan geheel naar eigen inzicht van de medewerker
worden aangewend. Is dat voor een leaseauto? Prima. Wil de medewerker echter vandaag met de
trein, morgen per fiets en overmorgen met de privéauto reizen: ook mogelijk. Maatwerk in mobiliteit
dus. De medewerker heeft middels een Persoonsgebonden Mobiliteitsbudget zijn/haar eigen ‘potje
met geld’ en koopt zelf het vervoer in. Over- en onderschrijdingen worden eenvoudig met het salaris
verrekend.

Werkgevers hebben meerdere redenen voor deze aanpak, zo geven zij het onderzoek aan. Kostenreductie en medewerkertevredenheid zijn de voornaamste. Daarnaast willen werkgevers minder lange termijn verplichtingen, minder kostenfluctuaties (denk aan de sterk wisselende brandstofprijzen) en meer aandacht voor MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Ook toekomstige maatregelen – zoals het rekeningrijden, de aanstaande IFRSregelwijzigingen, de wijzigingen in loonbelasting en het wegvallen van de milieulabels – spelen een grote rol. Daarbij sluit het Persoonsgebonden Mobiliteitsbudget goed aan op de maatschappelijke tendens naar meer persoonlijke verantwoordelijkheid van de werknemer. Volgens het onderzoek zouden veel werknemers liever vandaag dan morgen met deze aanpak beginnen. Werkgevers geven aan dat zij wel de vinger aan de pols willen houden, door middel van registreren en monitoren van de kostenontwikkelingen.

Gerelateerde artikelen