Bedrijven verwachten aanzienlijke invloed van SEPA op bedrijfsvoering

Nederlandse bedrijven verwachten dat de invoering van SEPA, de Single Euro Payment Area, aanzienlijke gevolgen zal hebben voor de bedrijfsvoering. Uit onderzoek van KPMG onder bijna 200 Nederlandse ondernemingen blijkt dat ruim 60% verwacht dat de gevolgen van de invoering ingrijpend tot zeer ingrijpend zullen zijn.

Toch blijken organisatie zich op dit moment in beperkte mate voor te bereiden op de invoering van de uniforme Europese betaalmarkt. Iets meer dan 10% blijkt concrete maatregelen te hebben genomen om SEPA in te voeren. De invoering van SEPA is een initiatief van de Europese Commissie, die ervoor moet zorgen dat het betalingsverkeer in Europa wordt geharmoniseerd en alle landen in de Eurozone van dezelfde standaarden gebruik gaan maken.

SEPA  moet op 1 februari 2014 zijn beslag krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat minder dan 10% van de bedrijven de invoering van SEPA als een strategische kans ziet. Ruim 60% ziet de plannen van de Europese Commissie vooral als een verplichting waaraan voldaan moet worden.

“De invoering heeft niet alleen gevolgen voor de bestaande rekeningnummers, maar ook voor overschrijvingen, incasso’s en de bijbehorende bedrijfsvoering”, zegt Jaap van Beek, partner bij KPMG IT Advisory. Van Beek: “Veel organisaties, waarbij een aantal ook sterk afhankelijk zijn van automatische incasso’s, blijken echter nog geen enkele voorbereiding te hebben getroffen op de overgang. En dat is een risico. Onderbelicht blijft dat SEPA organisaties aanzienlijke voordelen kan bieden.

Met de invoering van SEPA kunnen bedrijven binnen de Eurozone zonder extra handelingen buitenlandse betalingen en incasso’s verrichten. Dit biedt de bedrijven een aantal nieuwe kansen, zoals het centraal kunnen incasseren en betalen binnen de Eurozone. Hiermee neemt de controle over het werkkapitaal toe. Bovendien hebben de bedrijven minder buitenlandse rekeningen nodig, waardoor aanzienlijk op de kosten kan worden bespaard. Door de toenemende concurrentie tussen de banken zullen de tarieven van de banken naar verwachting bovendien dalen.”
 
Om over te gaan op Europese betaalmiddelen moeten organisaties ingrijpende aanpassingen doen aan de administratieve processen en systemen. Van Beek: “Voor de implementatie van de SEPA-standaarden en -interfaces zijn dan ook substantiële aanpassingen nodig in de financieel-administratieve, de ERP- en de betalingssoftware. Bedrijven kunnen hiervoor gebruik maken van maatwerksoftware of van pakketten van IT-leveranciers. Van de onderzochte ondernemingen kiest slechts 7% voor maatwerk IT-oplossingen.

Bijna 75% van de bedrijven kiest voor een upgrade van de bestaande pakketten om te kunnen voldoen aan de IT-vereisten van SEPA. Een beperkt aantal bedrijven geeft aan gebruik te maken van een externe SEPA-oplossing. Zeker voor de grote groep die kiest voor de bestaande pakketten te upgraden is monitoring van de voortgang essentieel.”
 
Bron: KPMG

Gerelateerde artikelen