Onderzoek: Meeste gevallen bedrijfsfraude op afdeling finance

Eigen werknemers mikken vaak op de afdeling finance.
  • Veel werknemers plegen fraude bij werknemer
  • Meeste fraudegevallen op finance afdeling
  • 30 % gaat meer investeren in beperking frauderisico

Thuiswerken vergroot volgens meer dan de helft van de bedrijven de kans op fraude. Bijna zeventig procent van hen heeft daarom extra maatregelen genomen. Dat blijkt uit het jaarlijks fraudeonderzoek in Nederland en België van kredietverzekeraar Allianz Trade.

Soorten fraude
Veel fraude bij bedrijven wordt gepleegd door eigen werknemers. De top vier van de meest voorkomende interne fraude is het ontvreemden van geld of goederen, declaratiefraude, vervalsing van documenten en schending van het intellectueel eigendom. Declaratiefraude komt in Nederland meer voor dan in België (56% versus 38%).

Welke randvoorwaarden faciliteren frauduleus gedrag, en hoe kan je de randvoorwaarden zo vormgeven dat de kans op fraude beperkt blijft? Lange tijd leunden we vooral op hard controls. Inmiddels is duidelijk dat kennis van gedrag en gedragsbeïnvloeding minstens zo belangrijk is en dat focussen op kengetallen en big data niet meer voldoende is. Slechts een muisklik voor een (inhouse) cursus van opleidingsinstituut NBA Opleidingen verkleint kans op fraude binnen uw organisaties.

Bij externe fraude komt veruit het meest voor dat er valse facturen worden verstuurd. Op de tweede plaats staat diefstal of vernietiging van data, daarna: diefstal via computersystemen, kopersfraude en identiteitsfraude. Bij kopersfraude doet een oplichter zich voor als een klant en laat een bestelling op een afwijkende locatie afleveren. Bij identiteitsfraude doen criminelen zich voor als iemand anders, bijvoorbeeld als collega of zelfs als de CEO.

Korte diensttijd, hoger risico
Interne fraude wordt aanmerkelijk vaker door mannen dan door vrouwen gepleegd (in Nederland: 65% versus 15%). Het zijn vaak mannen die minder dan vijf jaar in dienst zijn. Het meest wordt gefraudeerd op de afdeling Finance, met 36 procent. Op de tweede plaats volgt Commercie, op de derde plaats Operations.

80% had fraudegeval
Het overgrote deel van de bedrijven (84%) vindt dat ze goed tegen fraude beschermd is. Bijna de helft denkt ten onrechte verzekerd te zijn tegen fraude. Bijna tachtig procent van de bedrijven heeft de afgelopen twee jaar te maken gehad met fraude.

Méér investeren in risicobeperking
Vijftien procent van fraudeschades ligt boven de 200.000 euro. Bijna de helft van de fraudeschades is lager dan een halve ton. Net iets minder dan de helft van de fraudegevallen wordt gemeld bij de politie (43%). Bijna dertig procent van de organisaties zegt meer te gaan investeren om het frauderisico te beperken.

Welke randvoorwaarden faciliteren frauduleus gedrag, en hoe kan je de randvoorwaarden zo vormgeven dat de kans op fraude beperkt blijft? Leer hoe geheimen en frauduleus gedrag zich tot elkaar verhouden en krijg grip op het detecteren van risico’s voor fraude binnen uw organisatie.

Gerelateerde artikelen