Bedrijven niet goed voorbereid op IBAN rekeningnummers

Bedrijven bereiden zich onvoldoende voor op het langere internationale bankrekeningnummer IBAN, dat uiterlijk per 1 februari 2014 is ingevoerd. Dat meldt De Nederlandsche Bank op basis van metingen.

De urgentie om stappen te zetten wordt onvoldoende gevoeld en de kennis ten aanzien van de benodigde acties blijkt laag, zo blijkt uit het onderzoek van DNB sinds de start van hun campagne ‘Over op IBAN’ drie maanden geleden. De conclusie is verontrustend, aldus de DNB. Vanaf 1 februari 2014 kan namelijk alleen nog gebruik worden gemaakt van IBAN als rekeningnummer en zijn bovendien alleen de nieuwe standaarden voor overschrijvingen en incasso’s geldig. Iedereen in Europa betaalt dan op dezelfde manier: met IBAN als rekeningnummer en met betaalmiddelen die voor binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen gelijk zijn. 

De meting onder het bedrijfsleven (MKB met 5 tot 250 werknemers) maakt duidelijk dat ruim een derde nog geen idee heeft welke acties nodig zijn. Ruim 60% heeft nog geen concrete actie ondernomen. De campagne heeft wel zeer sterke effecten gehad op de bekendheid met de overgang op IBAN, zowel onder particulieren als onder het bedrijfsleven. De groep particulieren die weet wat IBAN is bedraagt bijna 90%. Uit de effectmeting blijkt voorts dat de houding van 90% van de particulieren neutraal tot positief is. Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven.
  
Migratie
Een belangrijk ingrediënt van de migratie is de overstap van het binnenlandse bankrekeningnummer, dat maximaal negen cijfers telt, naar het International Bank Account Number (IBAN). Dit IBAN kent in Nederland achttien posities, consequent opgebouwd volgens het volgende stramien: om te beginnen NL als landencode, dan een controlegetal van twee cijfers, gevolgd door een vier letterige bankcode, een of meer nullen, en tot slot het eigen bestaande bankrekeningnummer. Een voorbeeld: NL99BANK0123456789   

Nadruk op bedrijfsleven
Hoewel 1 februari 2014 ver weg lijkt, zal de tijd gaan dringen, zeker voor een bedrijf dat naast standaard- ook maatwerk-software heeft of uit een fusie is voortgekomen waardoor een complexe backoffice is ontstaan. DNB schroeft de campagne dan ook op en zal actiever gaan samenwerken met banken, MKB Nederland en VNO/NCW.

Gerelateerde artikelen