Bedrijven kopen elkaars werknemers met grof geld

Weglokken leidt tot hoge kosten en verlies van kennis en ervaring.

Werkgevers trekken alle registers open om nieuw personeel aan te trekken en zittend personeel te behouden. Ze zetten vooral financiële middelen in. Daarvan is de aanbrengpremie de meest gebruikte.

Dat blijkt uit het onderzoek van werkgeversvereniging AWVN onder ruim vierhonderd werkgevers. Zestig procent van werkgevers geeft aan deze maatregel in te zetten. Om personeel binnen te halen, zijn werkgevers ook bereid om nieuw personeel hoger in een schaal te plaatsen (45%), een arbeidsmarkttoeslag te geven (21%) of in een hogere schaal te plaatsen (20%).

Negen van de tien werkgevers heeft last van een tekort aan personeel. Met het bieden van een vast contract – bijna de helft van de werkgevers biedt dat aan – halen ze onvoldoende talent binnen. Vasthouden van medewerkers is ook een probleem. Het gemiddeld personeelsverloop over 2022 was twaalf procent. Vier op de vijf bedrijven huurt extern personeel in.

Werkgevers maken zich grote zorgen over de gevolgen van hun onderlinge concurrentie om personeel. Mede door het gebrek aan medewerkers loopt de werkdruk voor het personeel op wat schadelijk kan zijn voor de mentale gezondheid van werknemers. Het wegkopen van personeel leidt bovendien tot hoge kosten, hoog personeelsverloop en verlies van kennis en ervaring.

Gerelateerde artikelen