Bedrijven in het Noorden wacht ingrijpende kostenreductie

Bijna de helft van de bedrijven in de provincies Friesland en Groningen wil de kosten tussen de 1 en 15 procent reduceren blijkt uit onderzoek van KPMG. De slechte economische vooruitzichten dwingen veel bedrijven in Groningen en Friesland fors te snijden in hun kosten. Bijna 80 procent van de bedrijven neemt op dit moment maatregelen om kosten te reduceren en de bedrijfsvoering beheersbaar te houden.

Ten aanzien van hun financiering verwachten de meeste bedrijven relatief weinig problemen en denken de bedrijven zich te kunnen houden aan bestaande financieringsafspraken. Eén op de vier bedrijven maakt zich enige zorgen over de langere termijn. Een meerderheid van de bedrijven in het Noorden geeft aan dat financiers niet strenger zijn geworden ten aanzien van bestaande of nieuwe leningen.

‘Bedrijven in onze regio staan voor de zware opgave om de complexiteit tussen kostenreductie, bedrijfsresultaten en kasstromen, financiering, krediet en het betaalgedrag van klanten iedere dag goed te blijven managen’, constateert Rudi Kleinhuis van KPMG Groningen.

Kleinhuis: ‘Enkelzijdige of alleen korte termijn acties helpen onvoldoende. Alleen het reduceren van kosten of het aantrekken van krediet is onvoldoende om de kredietcrisis door te komen. Ten aanzien van de strategische positie, zit 80 procent van de bedrijven in een sector die het zwaar tot zeer zwaar te verduren krijgt.’

‘Daar is op korte termijn niet veel aan te doen. Die bedrijven moeten kijken of ze op korte termijn kosten kunnen reduceren en hun liquiditeit op orde houden. Echt noodlijdende bedrijven zouden wel eens bedrijfsonderdelen moeten verkopen.’

De manier waarop de bedrijven kosten willen besparen blijkt zeer divers. Kleinhuis: ‘Het meest in trek is toch wel het flexibiliseren of reduceren van personeel, het reduceren van externen en het verminderen van werkkapitaal. Dat zijn posten waarmee vaak snel het meeste effect kan worden bereikt.’

Toch moeten de bedrijven ook de lange termijn in het vizier houden. De ervaring leert dat ondernemingen de neiging hebben om afdelingen te saneren die niet direct en op korte termijn bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat de bedrijven naast kostenreductie toch ook aan het vergroten van de omzet werken. Kleinhuis: ‘Dat gebeurt vooral door defensieve acties zoals prijsaanpassing, distributie- en serviceverbetering en een sterkere focus op enkele kernproducten en -segmenten.’

‘In beperkte mate vinden ook offensieve acties plaats, zoals innovatie, het betreden van nichemarkten en zelfs acquisities. Het lastige is echter dat deze initiatieven zich pas op langere termijn uitbetalen. Voordat je een nieuwe markt hebt ontwikkeld ben je zo een paar jaar verder.’

Gerelateerde artikelen