Bedrijven gebruiken informatie nauwelijks voor strategische doeleinden

fallback
Nederlandse ondernemingen gebruiken informatie nog nauwelijks voor strategische doeleinden en het behalen van concurrentievoordeel. Volgens de bedrijven wordt in het algemeen veel informatie uitgewisseld, maar laat de bruikbaarheid te wensen over en komt de strategische inzet van informatie daardoor niet van de grond. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG naar de wijze waarop bedrijven en overheidsinstellingen omgaan met informatie.

Bij ruim de helft van de bedrijven is informatiestrategie vooral gericht op meer efficiency en het identificeren van risico’s. Bij slechts 27% staat het behalen van concurrentievoordeel voorop. Een overgrote meerderheid van de organisaties verwacht dat het belang van de strategische inzet van informatie de komende jaren zal toenemen.

“Die grote hoeveelheid informatie is duidelijk geen garantie dat mensen beschikken over de juiste informatie om hun werk goed te doen of om kansen in de markt te benutten”, constateert Jan de Boer, partner bij KPMG IT Advisory. De Boer: “Sterker nog, de groei van de informatiestromen heeft tot gevolg dat deze in de praktijk worden ervaren als onhandelbaar, zodat veel mensen er geen gebruik meer van maken.

Bij veel bedrijven ligt de nadruk momenteel op het stroomlijnen van hun IT-landschap in plaats van de zorg dat de informatiestrategie waarde creëert voor de onderneming en in de markt leidt tot een voorsprong. Het stroomlijnen is vaak al een uitdaging op zich, zeker in grotere organisaties waar sprake is van honderden systemen en waar het uniformeren van systemen en processen een enorme klus is. De CIO is in de praktijk dan ook vooral bezig met het afstemmen van de informatietechnologie op de eisen van de business, waardoor hij niet toekomt aan het strategisch benutten van informatie. In de praktijk blijkt hij dan ook veel vaker een CTO in plaats van een CIO.”

Volgens De Boer is het essentieel dat organisaties zich alleen al vanuit pure overlevingszin structureel gaan bezinnen op informatie governance, ook op de langere termijn. De Boer: “Het ontbreekt de meeste organisaties in het algemeen aan een visie op information governance. Bedrijven kijken hoorguit een paar jaar vooruit. De vraag of de doelstellingen van het informatiebeleid daadwerkelijk worden bereikt speelt bovendien nauwelijks een prominente rol. Een gestructureerde evaluatie op het succes vindt beperkt plaats. Dat is merkwaardig want het beschikken over de juiste informatie vormt voor veel bedrijven de sleutel tot duurzaam succes.

Duidelijk is dat er voor de CIO een duidelijke rol ligt in het faciliteren van informatie-uitwisseling, zodat de creativiteit wordt gestimuleerd. Duidelijk is ook dat daarbij gestreefd moet worden naar een toekomst waarin maatwerkinformatie ‘on demand’ kan worden gevraagd en geleverd. Het goed omgaan met informatie zal immers steeds vaker van essentieel belang worden voor het succes van organisaties. Wie niets onderneemt, zal het systeem steeds meer zien verzanden of zelfs zien vastlopen.”

Gerelateerde artikelen