Bedrijven eisen recht op corona-screening medewerkers

De roep om een veilige werkplek zwelt aan bij ondernemers en werknemers.

Ondernemers willen de mogelijkheid krijgen om te controleren of hun werknemers gevaccineerd of getest zijn of recent hersteld zijn van een corona-infectie. Ook moeten ze de mogelijkheid hebben om mensen die niet gevaccineerd of getest zijn de toegang te weigeren tot de werkplek. Dit is nodig om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen. Ook klanten vragen om deze vorm van veiligheid.

Dat stellen de werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland bij de start van een campagne om ondernemers en hun medewerkers te wijzen op het belang van vaccineren en een hoge vaccinatiegraad.

“Wij merken dat ondernemers in allerlei sectoren in de praktijk steeds meer klem komen te zitten”, aldus Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter. “Enerzijds zijn ze wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving, anderzijds mogen ze nu niet eens vragen of hun medewerkers gevaccineerd of getest zijn en kunnen ze mensen niet weigeren.”

Jacco Vonhof van MKB Nederland wijst op de moeilijkheden die ondernemers ondervinden. “Er zijn kantoren waar medewerkers vragen om een veilige werkplek met gevaccineerde of geteste collega’s. Ook zijn er bedrijven -bijvoorbeeld in de evenementensector- waar ondernemers straks klanten moeten vragen om een coronatestbewijs, terwijl ze het de eigen werknemers niet eens mógen vragen. Ook sommige opdrachtgevers vragen aan leveranciers om alleen gevaccineerde of geteste werknemers te sturen. Ondernemers hebben dringend behoefte aan helderheid.’

In bedrijven waar de problematiek sterk leeft -en waar zowel werkgevers als werknemers daar behoefte aan hebben- moeten ze volgens de ondernemingsorganisaties snel wettelijk de mogelijkheid krijgen om te kunnen vragen of mensen gevaccineerd of getest of recent hersteld zijn van een corona-infectie. Ook moeten die bedrijven de mogelijkheid krijgen op basis daarvan maatregelen te kunnen nemen als mensen níet gevaccineerd of getest zijn