Bedrijven dupe datafouten overheid

Fouten in de ene overheidsdatabase werken door in andere. Benadeelde bedrijven blijven machteloos om dat op te lossen.

Bedrijven en burgers kunnen vrijwel niks doen aan fouten in de registratie van hun gegevens bij de overheid. Bovendien gaan de registraties verschillend om met de bescherming van privacy. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het vervolgonderzoek naar basisregistraties.

Een eerste onderzoek in 2014 ontdekte al dat er veel mis was. Gegevens uit de tien basisregistraties gaan bijvoorbeeld over identiteit, autobezit en bedrijfsleven. De overheid spoort daarmee fraude en misbruik op en heft belastingen. Ook worden de gegevens gebruikt om de betrouwbaarheid van een handelspartner vast te stellen. Binnen de overheid worden al deze gegevens gedeeld en hergebruikt. Daardoor hoeven burgers en bedrijven niet steeds opnieuw hun gegevens aan te leveren.

Wanneer echter de overheid onjuiste gegevens gebruikt, is het moeilijk voor bedrijven om te achterhalen waar en wanneer een fout is ontstaan. Correctie van gegevens, en vooral het terugdraaien van de gevolgen ervan, is bijna onmogelijk zonder overheidshulp. Het ontbreekt alleen nog steeds aan een centraal meldpunt waar zij dan terecht kunnen. Daardoor kunnen ze van het kastje naar de muur worden gestuurd.

De rekenkamer had destijds aanbevolen om zo'n meldpunt te maken, maar de verantwoordelijke minister, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is ook nu niet van plan om zo’n meldpunt in te richten.

Lees ook: Hoe datamigratie niet moet.

(bron: Algemene Rekenkamer)

Gerelateerde artikelen