Bedrijven die diversifiëren groeien harder

fallback
Diversifiëren loont. Dat blijkt uit een onderzoek van strategisch adviesbureau Roland Berger onder ruim 1.200 bedrijven. Bedrijven die nieuwe activiteiten toevoegen aan hun kernactiviteit, groeien harder dan bedrijven die focussen.

In de jaren ’80 en ’90 rustte er nog een taboe op diversificatie. Vandaag blijkt juist dat bedrijven diversificatie nodig hebben om te kunnen groeien. De concurrentie neemt toe en de grenzen van kostenreductie zijn bereikt. Het onderzoek laat een nieuwe trend zien: bedrijven zijn in toenemende mate bereid om van de hoofdweg af te wijken en investeerders stimuleren dit ook.


Roland Berger bracht de strategieën en resultaten van ruim 1.200 grote bedrijven in kaart.  “Het idee dat focussen op de kernactiviteit altijd loont, blijkt niet bewezen,” zegt Arnoud van der Slot, partner bij Roland Berger Nederland en medeverantwoordelijk voor het onderzoek.


“Opvallend is dat we bijna het tegendeel aantonen: de bedrijven die de afgelopen jaren voor diversificatie kozen, zagen hun omzet- en winstcijfers vaker stijgen dan de bedrijven die voor focus kozen.”


Op basis van de kwantitatieve analyse heeft Roland Berger 40 bedrijven nader ondervraagd over hun diversificatiestrategie. Hieruit blijkt dat het merendeel van de bedrijven, meer dan 80 procent, ook daadwerkelijk de stap tot diversificatie zet.  Voor de meesten is het een succesvolle stap. Van der Slot: “Een meerderheid van 55 procent heeft met de diversificatie haar eigen verwachtingen overtroefd. Slechts 21 procent kon het niet waarmaken.”


Hoge rendementen
Ook investeerders vertonen weer bovengemiddelde belangstelling voor diversificatie. Vooral grootaandeelhouders en private equity partijen willen investeren in deze strategie. De banken en de kleinere aandeelhouders zijn nog een stuk terughoudender. De eisen van investeerders zijn echter aanzienlijk: de nieuwe business segmenten moeten binnen vier tot vijf jaar in een rendement van 15% resulteren.


De succesvolle bedrijven doen overigens wel uitvoerig onderzoek voordat ze in nieuwe activiteiten stappen, zo blijkt uit het onderzoek van Roland Berger. Meer dan driekwart van de respondenten laat weten gebruik van benchmarks en marktanalyses te maken om nieuwe business segmenten te onderzoeken. Meer dan een derde van hen brengt bovendien de actuele trends in de markt nauwgezet in kaart. 


Nederlandse voorbeelden
Ook in Nederland blijken diverse voorbeelden voor handen van bedrijven die de laatste jaren succesvol diversifiëren. “Een treffend voorbeeld vormen de mediabedrijven, waar het plafond van de papieren media duidelijk bereikt is,” aldus Van der Slot. “De markt voor kranten en tijdschriften loopt zelfs terug. De digitale media openen voor deze bedrijven de weg voor nieuwe producten op nieuwe markten.”


Een ander voorbeeld dat Roland Berger noemt is bodemonderzoeker Fugro, die door het overnemen van het Amerikaans bedrijf EarthData nu ook vanuit de lucht actief is. Van der Slot: “We staan aan de start van een nieuw tijdperk, waarin diversificatie de boventoon voert. De volgende fase van de varkenscyclus is aangebroken.”


Over het onderzoek
Roland Berger bracht de strategieën en resultaten van ruim 1.200 grote bedrijven in kaart. In het onderzoek werden bedrijven meegenomen uit Europa (44 procent), uit de Verenigde Staten (33 procent) en uit Japan (23 procent). Daarnaast ondervroeg Roland Berger 40 bedrijven over de kwalitatieve aspecten van diversificatie, bijvoorbeeld over hoe zij hun nieuwe business segmenten selecteren.