Bedrijven bijna twintig miljard kwijt aan najagen facturen

Nederlandse bedrijven 73 dagen per jaar bezig met incasso.

Het kost het Nederlandse bedrijfsleven ruim 19,6 miljard euro per jaar om onbetaalde facturen na te jagen. Dit blijkt uit het jaarlijkse European Payment Report van creditmanagementorganisatie Intrum.

Omgerekend zijn Nederlandse bedrijven gemiddeld 73 dagen per jaar bezig om ervoor te zorgen dat openstaande facturen alsnog worden betaald. Facturen blijven steeds langer open staan als gevolg van financiële moeilijkheden bij de klant (61 procent), de stijgende rentes (59 procent) en de inefficiënte administratie (57 procent). Maar ook de stijgende inflatie (53 procent) wordt genoemd als belangrijke oorzaak van te late betalingen. Niet geheel onverwacht blijven facturen als gevolg van de onzekere economie langer liggen. De uitschieter ligt vandaag de dag bij de energie- en nutsbedrijven. Gemiddeld doen klanten van deze bedrijven er 73 dagen over om een betaling te doen, terwijl dit vorig jaar nog 48 dagen was.

Lees ook: Nederlandse bedrijven zijn steeds meer geld kwijt aan het najagen van wanbetalers. Volgens onderzoek in opdracht van kredietdienstverlener Intrum zijn de kosten hiervan nu een kleine twintig miljard euro per jaar. Er gaat hier steeds meer geld aan op omdat steeds meer mensen door onder meer de hoge inflatie hun rekeningen niet kunnen betalen.

Kostenreductie
De 19,6 miljard aan kosten voor het opvolgen van onbetaalde of te laat betaalde facturen staat in schril contrast met de topprioriteit die Nederlandse bedrijven hebben. Uit het onderzoek blijkt dat kostenreductie (33 procent) veruit de belangrijkste factor is om de economische onzekerheid het hoofd te bieden. Daarnaast zijn bedrijven voorzichtiger met het aangaan van kredieten (21 procent), willen ze hun salesactiviteiten verhogen (twintig procent) en ervoor zorgen dat betalingen van klanten sneller worden voldaan (twintig procent).

Gevolgen late betalingen
Het najagen van onbetaalde facturen is een grote verliespost voor bedrijven. Daarnaast belemmeren achterstallige betalingen groei en innovatie. Maar liefst 42 procent geeft aan dat investeringen in strategische groei-initiatieven niet hebben plaatsgevonden als gevolg van te laat betaalde facturen. Te late betalingen zorgen hiermee voor een sneeuwbaleffect. Twee op de drie Nederlandse bedrijven (62 procent) denkt namelijk dat het momenteel ook niet haalbaar is om eigen leveranciers sneller te betalen.

Cashflow versterking, risicoreductie en factuurmanagement
Toch willen ze dit voorkomen, want bijna driekwart (72 procent) is al bezig om hun betalingspraktijken zo te ordenen dat ze leveranciers hoe dan ook kunnen betalen. Om dit te kunnen realiseren ligt de focus voor de meeste bedrijven op het versterken van de cashflow (78 procent), het reduceren van kredietrisico’s (75 procent) en het managen van te late betalingen door klanten (75 procent). Dit doen ze onder andere door aandacht te hebben voor vroege betalingsachterstanden (71 procent), samen te werken met incassobureaus (32 procent) en het investeren in nieuwe technologieën (24 procent).

Paul van der Lee van automatiseerder Diesis, ziet dat nog steeds veel organisaties het invorderen van facturen niet hebben geautomatiseerd. Ook werken veel bedrijven (nog) niet of onvoldoende met data (zoals bijvoorbeeld gegevens over kredietrapporten en data over betaalgedrag). Volgens van der Lee kan het gebruik van deze informatie er voor zorgen dat ondernemingen geen zaken doen met ondernemingen of facturen versturen aan ondernemingen die moeite hebben met betalen. Van der Lee is sales executive bij Diesis -dochter van 4Cee, dat financieel administratieve processen optimaliseert.

Volg bij NBA opleidingen de cursus ‘ESG, greenwashing en fraude. Als er iets is waar onze beroepsgroep, accountants, en ook andere financiële professionals door de samenleving voor verantwoordelijk worden gehouden (en soms te veel), dan is het wel het voorkomen of ontdekken van fraude. Fraudeurs worden steeds slimmer en fraudes worden steeds doortrapter en moeilijker te ontdekken. Daarom moet je je als financiële professional blijven ontwikkelen op elk van de drie aspecten van de fraudedriehoek: druk/motivatie, gelegenheid en rationalisatie.
Gerelateerde artikelen