Bedrijfsleven en overheid betalen trager dan consument

Ondanks de economische recessie is de Nederlandse consument opmerkelijk sneller in het betalen van zijn rekeningen dan bedrijfsleven en overheidsinstanties. Burgers wachten gemiddeld 31 dagen met het voldoen van een openstaand bedrag, bij ondernemingen en overheid bedraagt dat aantal respectievelijk 42 en 49 dagen.

Dat blijkt uit de European Payment Index 2009 van Intrum Justitia, het grootste onderzoek naar betalingsgedrag in Europa. De specialist op het gebied van debiteurenbeheer en incasso bepaalt in deze periodieke meting het betaalgedrag in 25 Europese landen in het eerste kwartaal van dit jaar.

In de eerste drie maanden van 2009 kostte het de Nederlandse consument gemiddeld 31 dagen om rekeningen te betalen: twee dagen meer vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. In het geval van bedrijfsleven bedroeg dat aantal 42 dagen (twee dagen meer vergeleken met 2008). Overheidsinstanties betaalden hun rekeningen in gemiddeld 49 dagen (drie dagen meer dan in 2008).

“Terwijl bedrijven in veel gevallen bewust laat betalen met het oog op hun cashflow en bij overheidsinstanties de interne bureaucratie voor grote vertraging zorgt, blijft de consument ook in deze periode van recessie de netste betaler”, constateert Marcel van Es, directeur van Intrum Justitia Nederland.

Minder financiële risico’s
Als gevolg van de kredietcrisis wordt steeds sterker gefocust op snelle betaling van openstaande rekeningen. Financiers verstrekken minder makkelijk leningen. Bedrijven en instellingen die (te) laat betaald worden en geen lening kunnen krijgen, lopen een groot risico om aan investeringskracht te verliezen en hierdoor in zwaar weer terecht te komen. Omdat consumenten aanzienlijk sneller zijn met het betalen van hun rekeningen lopen bedrijven en instanties die met hen zaken doen dus aanzienlijk minder financiële risico’s.

Overheid traagste betaler in geheel Europa
In geheel Europa is – net als in Nederland – de overheid de traagste betaler. Gemiddeld duurt het 67 dagen. In de European Payment Index stelt Intrum Justitia: “Aan de ene kant zien we dat de Europese overheden gigantische bedragen vrijmaken ter stimulering van de economie, terwijl aan de andere kant stelselmatig te laat wordt betaald. Indien wel op tijd betaald zou worden, betekent dit een kapitaalinjectie in de Europese economie van 65 miljard euro.”

Spanje en Griekenland hekkensluiters
Met de recente cijfers neemt Nederland naar Europese maatstaven een middenmootpositie in. Vergeleken met de 25 andere Europese landen scoort Nederland een elfde plek op de ranglijst van het gemiddelde aantal dagen dat het duurt voordat rekeningen worden betaald. Dat was vorig jaar nog een achtste plaats. Finland en Estland voeren de ranglijst aan met relatief gezien het beste betalingsgedrag. Hekkensluiters zijn Spanje en Griekenland, waar rekeningen gemiddeld 98 dagen en 120 dagen openstaan.

Nederland sluit met de nationale cijfers naadloos aan bij de ‘Europa-brede’-trend om rekeningen steeds later te betalen. Dit kost het bedrijfsleven in de Europese Unie direct cashflow, weet Intrum Justitia. “Juist in een periode van recessie is dit een extra negatieve factor”, legt Van Es uit. “Onderzoek laat zien dat wanneer ondernemingen sneller betaald krijgen ze de prijzen van hun producten kunnen verlagen en hun investeringen verhogen. Sleutel naar een beter bedrijfsresultaat is meer dan ooit een nóg sterkere focus op het snel betaald krijgen van uitstaande rekeningen.”

Gerelateerde artikelen