Bedrijfsinvesteringen nemen toe, vertrouwen consument blijft achter

Consument blijft minder positief over economische vooruitzichten, bedrijven investeren meer

Bedrijven hebben in mei 6,9 procent meer geïnvesteerd in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in gebouwen, personenauto’s en vliegtuigen werd meer geld gestoken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In april namen de bedrijfsinvesteringen nog met ruim 2 procent af.

  • verwachting op afzetmarkten belangrijke factor
  • loonstijgingen namen eerder af
  • orderportefeuille minder positief beoordeeld

Vooruitzichten afzet en financiële markten

De mate waarin bedrijven bereid zijn om te investeren heeft volgens het CBS te maken met de situatie op de afzetmarkten. Ook de prestaties op de financiële markten zijn van invloed op de investeringsbereidheid, aldus het statistiekbureau. De cijfers zijn volgens het CBS niet gecorrigeerd voor werkdagen. Mei had dit jaar echter evenveel werkdagen als vorig jaar.

Beoordeling orderportefeuille

Het CBS meldt verder dat de omstandigheden voor investeringen volgens ondernemers in juli ongunstiger zijn dan in mei. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaargroei van de export kleiner was. Ook het oordeel van de industrie over de orderpositie was minder positief.

Consument blijft minder positief

Daarnaast kwam het CBS ook met cijfers over het vertrouwen in de economie van de Nederlandse consument. De negatieve stemming is in de maand juni gelijk gebleven met de maand ervoor. Daarmee is de Nederlander al 4 jaar lang achtereen negatief over de economische vooruitzichten. Onlangs meldde de zakenwebsite Business Insider in een artikel (‘Loonstijgingen vlakken af: dat is een gunstig teken voor de ECB‘) dat lonen lminder hard aan het stijgen zijn.