BDO: WKR-regeling over voorzieningen op werkplek nog steeds onduidelijk

Volgens BDO bestaat er wat betreft de werkkostenregeling nog steeds onduidelijkheid over de (on)belastbaarheid van voorzieningen op de werkplek.

De volgende voorzieningen op de werkplek zin onbelast (nihilwaardering):

  • Voorzieningen waarvan het niet gebruikelijk is deze elders te gebruiken of verbruiken;
  • Voorzieningen die geheel of gedeeltelijk op de werkplek gebruikt of verbruikt worden;
  • Voorzieningen die redelijk zijn.

BDO: “Maar wat als je nu als werkgever een stoelmassage, fitness of een schoonheidsbehandeling op de werkplek aan de werknemers ter beschikking stelt? In de toelichting bij de regels is uitdrukkelijk vermeld dat de fitness dan onbelast is. Maar gaat het om een stoelmassage dan stelt de Belastingdienst (in ieder geval een aantal inspecteurs) dat deze in het Arbo-plan moet worden opgenomen, anders is de voorziening belast. Wij hebben daar de nodige twijfels bij. Ook een schoonheidsbehandeling bijvoorbeeld tijdens of voorafgaand aan de vrijdagmiddagborrel is naar onze mening onbelast. Net zoals een workshop bloemschikken of Tai Chi. Mits de (totale) omvang van dergelijke voorzieningen maar redelijk is.”

De regels zijn naar de mening van BDO helder. “Maar ook binnen de soms beperkte uitleg van de Belastingdienst zijn er mogelijkheden om personeelsactiviteiten en dergelijke fiscaal vriendelijk te verstrekken. Op de werkplek, maar ook bijvoorbeeld door gebruik te maken van de mogelijkheden die de personeelsvereniging biedt,” aldus BDO.

Gerelateerde artikelen