BDO nieuwe accountant van Vestia

Deze week is BDO benoemd tot de accountant van Vestia. Allereerst richt BDO zich op de controle van de jaarrekening 2011. Naar verwachting zal deze controle eind februari zijn afgerond.

De benoeming geldt in principe tot en met het boekjaar 2014. Het team van BDO wordt aangevoerd door Roland van Hecke als audit partner en Jouke Jelgerhuis Swildens als client service partner. Jelgerhuis Swildens is tevens lid van de Raad van Bestuur van BDO.

KPMG is eind oktober gestopt als accountant van Vestia, vanwege verschillende lopende tuchtklachten van SOBI en de AFM tegen een KPMG-accountant. Vestia heeft financiële problemen doordat er de afgelopen jaren is gespeculeerd met risicovolle financiële producten. De accountant van KPMG heeft de jaarrekening van Vestia over 2010 goedgekeurd, ook al was die mogelijk onvolledig.

Bron: Vestia

Gerelateerde artikelen