Basel 4 wordt voelbaar in bedrijfsleningen

Banken moeten meer kapitaal aanhouden voor leningen met laag profiel.

Dit najaar wordt het voorstel verwacht voor de Europese wettelijke verankering van Basel 4. Het pakket van deze normen voor kapitaalvereisten van internationale banken, zal een grote impact hebben op Nederlandse en Europese banken. Impact is er op termijn waarschijnlijk óók voor de klant.

Dit voorziet Onno Steins, senior-adviseur toezicht bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Basel 4 zorgt dat het raamwerk minder risicogevoelig wordt gemaakt.

“Banken zullen door deze wijzigingen meer kapitaal moeten aanhouden voor bijvoorbeeld hypotheken en bedrijfsleningen met een lager risicoprofiel”, zegt Steins. “Dat betekent dat de kapitaalkosten van deze producten stijgen en dus – op termijn – de kosten voor consumenten mogelijk ook.”

De vermindering van de risicogevoeligheid komt op twee manieren tot uiting. Enerzijds krijgen banken minder vrijheid bij het maken van interne modellen. Voor een aantal portefeuilles mag mogen zij straks geen intern model meer gebruiken. En voor portefeuilles waar dat nog wel mag, worden de vrijheidsgraden bij het modelleren ingeperkt.

Anderzijds introduceert Basel 4 een minimum-uitkomst – de output-floor -voor de risicoweging van leningen, gebaseerd op standaardtabellen. Ook via die route wordt de risico gevoeligheid verminderd.

Basel 4 gaat pas in als het besluitvormingsproces is afgerond en de wetteksten zijn gepubliceerd. De internationale afspraken die in Basel zijn gemaakt, moeten worden omgezet in Europese wetgeving. De Europese Commissie doet een voorstel daarvoor, volgens Stein dit najaar.

Hierna is het aan de Europese wetgevers, de lidstaten (Europese Raad) en het Europees Parlement om die voorstellen te beoordelen en uiteindelijk tot een gezamenlijke positie te komen. Officieel moet dit in 2023 zijn afgerond volgens de Baselse afspraken. “Maar er is een kans dat die deadline niet gehaald kan worden”, besluit Stein.

Gerelateerde artikelen