Banken willen regeling aanspreken

De Nederlandse banken willen op korte termijn gebruikmaken van de garantieregeling van 200 miljard euro die is ingesteld door het kabinet. De regeling werd in het leven geroepen om het vertrouwen tussen de banken te herstellen en de kredietverlening aan bedrijven weer op gang te brengen.

Van de garantieregeling is tot nu toe nog maar weinig gebruik gemaakt. Banken zijn er huiverig voor omdat zij bang zijn dat het hun imago aantast. De banken en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland doen samen een oproep aan institutionele beleggers om de kredietverlening op peil te houden, door te beleggen in obligatieleningen die door de staat zijn gegarandeerd.

De banken willen zo snel mogelijk met het ministerie van Financiën praten over een aanpassing van de regeling. Zo willen zij een langere maximale looptijd voor gegarandeerde leningen, aldus de verklaring.

Gerelateerde artikelen