Banken omarmen duurzaamheid steeds nadrukkelijker

Vrees voor 20 biljoen schade aan assets door klimaatverandering.

Banken nemen duurzaamheid en ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) steeds serieuzer. Dat blijkt uit onderzoek van accountancy- en adviesorganisatie Mazars. Die stelt kan de financiële wereld zijn toekomst niet langer los zien van het milieu en de ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering.

Mazars schrijft dat natuurrampen alleen al in 2020 voor 210 miljard dollar aan schade hebben aangericht. De Bank of England schat dat zo’n 20 biljoen dollar aan activa door de klimaatverandering in gevaar kan komen.

Voor Mazar’s analyse namen de onderzoekers 37 banken gevestigd in alle werelddelen onder de loep. Banken werden ingedeeld in vier categorieën: ‘outstanding’, ‘leaders’, ‘supporters’ en ‘followers’.

Mazars noemt het bemoedigend om te zien dat één bank een uitmuntende score heeft weten te behalen. Ook merkt Mazars op dat in vergelijking met de bevindingen van vorig jaar meer banken als ‘leader’ en ‘supporter’ zijn aangemerkt, en minder banken (slechts 7) als ’follower’.  

Franse en Britse banken scoren het hoogst op het gebied van hun duurzaamheidscultuur, langetermijnstrategie en het ontwikkelen van duurzame diensten en producten. Wel is er volgens Mazars ruimte voor verbetering bij het integreren van ESG- en klimaatrisico’s ten aanzien van het risicobeheer. 
Noord-Amerikaanse banken scoren het hoogst als het gaat om de implementatie van hun ESG-publicaties. Overige Europese banken en Aziatische banken scoren op het gebied van duurzame diensten en producten hoog, maar behalen bij de overige criteria relatief gezien een lage score.  Afrikaanse banken scoren gemiddeld het laagst.

Vergeleken met het onderzoek van vorig jaar scoren banken nu aanzienlijk beter, zo komt naar voren in het rapport van Mazars. Zo is het percentage banken dat een duurzaamheidscultuur hanteert met 51 procent gestegen en is het aantal banken dat duurzame producten en diensten levert met 74 procent toegenomen. 

Mazars verwacht er meer kansen komen om de duurzaamheid verder te verbeteren. Zo verwacht men dat de verdere implementatie van Europese regelgeving, waaronder de EU Taxonomy Regulation en de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) een positieve impuls zal geven. Ook wijst Mazars op het commitment van president Biden om de Verenigde Staten opnieuw toe te laten treden tot het Parijs-akkoord. 

 

 

 

Gerelateerde artikelen