Banken moeten zichzelf opnieuw uitvinden

Ondanks het feit dat de financiële sector flink is opgeschud door de recente crisis, zijn er toch kansen voor banken om er sterk en vitaal uit de komen. Hiervoor is het wel nodig dat banken zichzelf opnieuw gaan uitvinden. Het internationale management- en consultingbedrijf AT Kearny heeft een roadmap voor de financiële industrie opgesteld onder de titel 'Reinventing Banking - Capitalizing on Crisis'.

Volgens Johan Kestens, partner bij AT Kearny, zijn er tenminste zeven wegen die de banken kunnen inslaan om een nieuwe bank te bouwen. “De wereld heeft behoefte aan sterke, goed geleide banken. Banken moeten goed nadenken over hun business en over het herstel van het vertrouwen van publiek en toezichthouders.”

Allereerst moet er meer aandacht komen voor riskmanagement. Geavanceerde risksystemen, waarin rekening wordt gehouden met buitengewone omstandigheden, moeten banken beter voorbereiden op toekomstige schokken. Banken moeten goed nadenken over hun kerncompetenties om zo sneller weer tot een winstsituatie te komen.

Er zullen nieuwe producten moeten worden bedacht, die beter aansluiten bij de markt. Kestens denkt hierbij aan groene spaarrekeningen of rekeningen waarbij een deel van de opbrengst naar goede doelen gaat. Verder zullen banken veel aandacht moeten besteden aan het herstel van het vertrouwen – volledige en consistente openheid wordt de norm – en aan het tegemoetkomen aan de behoeften van de klant.

De distributie van hun producten kan volgens Kestens ook veel goedkoper als men gebruikmaakt van alle technologische mogelijkheden die er zijn. Tot slot valt er volgens het onderzoek van AT Kearny nog veel te besparen op IT-budgetten. Het geld dat naar het onderhoud van oude systemen gaat, kan misschien beter in nieuwe software worden gestoken waarmee sneller gereageerd kan worden op nieuwe eisen van bijvoorbeeld toezichthouders.

Gerelateerde artikelen