Banken lopen voorop bij redden biodiversiteit

Bedrijven zien het niet als een onderwerp van materieel belang.
  • bedrijven moeten strategie hebben voor biodiversiteit
  • bedrijfsactiviteiten bedreigen biodiversiteit
  • stijgend aantal bedrijven dat biodiversiteit meeweegt

Hoewel negen van de tien bedrijven activiteiten organiseren voor het verminderen van hun negatieve impact op biodiversiteit, erkennen weinigen het als een materieel onderwerp. Een uitzondering  zijn financiële instellingen. Banken hebben biodiversiteit opgenomen in hun rapportering en hebben grotendeels belangrijke biodiversiteit gerelateerde risico’s geïdentificeerd.

Dat staat in het jaarlijkse AGM engagement rapport van de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling), dat vandaag is gepubliceerd. Het rapport is samengesteld op door het onderzoeken van activiteiten en gesprekken met 33 Nederlandse, beursgenoteerde bedrijven op het gebied van biodiversiteit.


De Europese Commissie voert komende jaren de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in. Deze regelgeving verplicht bedrijven te rapporteren over onder andere de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten, en om deze informatie te laten toetsen door een externe accountant. De  eendaagse NBA opleiding CSRD Advanced biedt CFO’s, financieel directeuren en hoger financieel management inzicht houvast voor de invoering van CSRD in de eigen organisatie. Meldt je nu aan.

Ontwikkelen van uitgebreide biodiversiteitsstrategieën

De VBDO concludeert dat bedrijven uitgebreide biodiversiteitsstrategieën moeten ontwikkelen, ondersteund door risico- en afhankelijkheidsbeoordelingen. Financiële instellingen zijn hier al veel verder mee dan andere bedrijven. Zij werken samen met derde partijen voor het verbeteren van hun rapportage over natuur gerelateerde financiële aspecten.

Bedrijfsactiviteiten versus biodiversiteit

Volgens de VBDO is verlies van biodiversiteit, zoals habitatverandering en -vernietiging, het gevolg van bedrijfsactiviteiten. Bedrijven zoals a.s.r., Corbion en JDE Peet’s nemen dit onderwerp serieus en boeken echte vooruitgang, signaleert het rapport van de duurzame beleggers.

‘Natuurladder van bouwbedrijf Heijmans’

Een andere leider op dit gebied is Heijmans. Het bouwbedrijf heeft “de Natuurladder” ontwikkeld, een tool om doelstellingen voor het realiseren van natuurinclusieve en klimaatbewuste bouw. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders verklaarde CEO Ton Hillen dat de Natuurladder voor Heijmans waarschijnlijk net zo belangrijk zal worden als de Veiligheidsladder, wat de zwaarte van het onderwerp voor het bedrijf illustreert.

Er is wel enige vooruitgang te zien

Het rapport laat wel zien dat er enige vooruitgang is bereikt. Negentig van alle betrokken bedrijven in de industrie, technologie en elektronica en voedsel-, drank- en retailsectoren heeft al maatregelen genomen voor het verminderen van hun negatieve impact op biodiversiteit. Vorig jaar was dat 76 procent.

Ook zijn er drie extra bedrijven die momenteel uitgebreide doelstellingen stellen op het gebied van biodiversiteit. Dat is echter nog steeds minder dan een derde van alle onderzochte bedrijven in totaal, tekent de VBDO aan.

Gerelateerde artikelen