Banken en verzekeraars samen in groene hypotheken

Bebouwde omgeving verbruikt een derde van alle energie.

Een twintigtal financiële instellingen heeft zich verenigd in de Energy Efficient Mortgages NL Hub (EEM NL Hub). Het is de bedoeling dat de samenwerking leidt tot de verduurzaming van de Nederlandse hypotheekmarkt.

De samenwerkende partijen (waaronder ING, ABN AMRO, Rabobank en de Volksbank) willen een eenduidige interpretatie voor groene hypotheken ontwikkelen en onderhouden, in lijn met recente Europese wet- en regelgeving.

Deze wettelijke ‘rechtlijnigheid’ moet vervolgens toegepast worden op de Nederlandse hypotheek- en woningmarkt om duidelijkheid te verschaffen wat voor soort investeringen als duurzaam worden gezien en welke niet.

De aangesloten partijen hopen op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de (financiering) van de Nederlandse woningvoorraad.

Volgens de nieuwe samenwerkingspartners is de bebouwde omgeving in Nederland verantwoordelijk voor ruim een derde van het totale energieverbruik. Jaarlijks ondergaat slechts 1 procent van deze gebouwen een verduurzamingsrenovatie.

De twintig leden van de Energy Efficient Mortgages NL Hub zijn: ABN AMRO. Achmea Bank/Syntrus Achmea, Aegon, Allianz, ASR, Blauwtrust Groep, Calcasa, CMIS, de Volksbank, European Datawarehouse, Hypoport, ING, Intertrust Group, Nationale Nederlanden/Woonnu, NIBC, NHG, NN Investment Partners, Rabobank/Obvion/Visa, Stater en Venn Hypotheken.