Bank- en verzekeringsbranche in de knel door verplichting Wft-diploma

De bank- en verzekeringsbranche onderschat de impact van de veranderende wet- en regelgeving rond het verplichtstellen van het Wft-diploma voor medewerkers met klantcontact. De branche onderneemt vooralsnog onvoldoende initiatieven om in te spelen op de veranderende regelgeving in 2013.

De instroom van nieuwe medewerkers in de financiële sector dreigt hierdoor volledig stil te vallen. Dit stelt Haske van Aken, opleidingsadviseur bij Tele’Train. Het Wft-diploma (wet op financieel toezicht) is vanaf januari 2013 verplicht voor alle medewerkers die klanten adviseren over een financieel product.

Van Aken: ‘De scheidslijn tussen informeren en adviseren is op dit moment  flinterdun, waardoor het gros van de medewerkers worden geacht een diploma in bezit te hebben.’ Volgens Van Aken is het verplicht stellen van het Wft-diploma voor alle medewerkers met enige vorm van klantcontact in de bank- en verzekeringsbranche niet haalbaar.

‘Het verplichten van het diploma voor de sector is te breed. Werknemers moeten kennis tot zich nemen, die in de praktijk veelal niet relevant is. Hier gaan ruim 70 studie-uren mee gemoeid. Daarnaast is de studie voor jongeren enorm lastig. Zij kunnen de materie –door gebrek aan ervaring– zich moeilijk eigen maken. Het slagingspercentage ligt hierdoor erg laag, slechts 50  tot 60%’, aldus Van Aken.

Door het imago van de branche, de lage instroom op de commerciële opleidingen en de aanvullende vakbekwaamheidseisen dreigt de instroom van nieuwe medewerkers stil te vallen. Van Aken: ‘Minister De Jager heeft aangegeven dat het versimpelen van de wetgeving geen optie is. De branche moet daarom de hand in eigen boezem steken en snel tot actie komen.’

Banken en verzekeraars moeten tijdig beginnen om nieuwe medewerkers op te leiden om het Wft-diploma te halen. Volgens Van Aken kan dit worden bewerkstelligd door het inzetten van nieuwe en passende leermethodes zoals blended learning (combinatie online en fysieke bijeenkomsten) in te zetten. Het is nodig de nieuwe medewerkers aanvullend te trainen in hoe om te gaan met klanten en adviesvaardigheden. Banken en verzekeraars moeten een mentorschap instellen. Wanneer een ervaren kracht enkele startende medewerkers onder zijn hoede neemt, worden makkelijk de kneepjes van het vak bijgebracht en is het makkelijker om een diploma te behalen. Het slagingspercentage en de kwaliteit van de medewerkers neemt hierdoor aanzienlijk toe.
 

Gerelateerde artikelen