Balanced scorecard blijft blijvertje

fallback
CPM hot? Voorlopig is de 'balanced scorecard', een van de belangrijkste bedrijfseconomische innovaties van de laatste jaren, wereldwijd de meest bekende managementmethode. Dat zal volgens onderzoeksbureau Gartner zeker tot 2006 zo blijven.

De ‘balanced scorecard’, een van de belangrijkste bedrijfseconomische innovaties van de laatste jaren, is wereldwijd nog altijd de meest bekende managementmethode. En dat zal volgens zeker tot 2006 zo blijven. Dat schrijft Frank Buytendijk, research vice-president bij het gerenommeerde onderzoeksbureau Gartner, in het onlangs verschenen Strategic Analysis Report. De ‘balanced scorecard’ richt zich op de essentie met een focus op ‘strategy maps’. Behalve de welbekende voordelen, herbergt het gebruik van de ‘scorecard’ ook nadelen. Zo focussen bedrijven die gebruik maken van de ‘balanced scorecard’ zich op hun klanten, terwijl zij andere stakeholders onderbelicht laten.
Er bestaan inmiddels veel verschillende managementmethoden, die allen onder de CPM-paraplu vallen. Voortdurend komen er nieuwe varianten bij en allemaal overlappen ze elkaar gedeeltelijk en completeren ze elkaar. Hoewel CPM geen technologische term is, zijn CPM-systemen van groot belang bij het implementeren van de managementmethode. Een CPM-systeem is meer dan een aantal tools waarmee de gebruikers rapporten kunnen maken, waar vragen mee worden geformuleerd en prestatieanalyses uit voortkomen. CPM omvat alle processen, methoden, meetwaarden en systemen die nodig zijn om de prestaties van een onderneming te meten en te managen. Of CPM een succes wordt binnen een organisatie hangt in belangrijke mate af van de openheid van de informatiestructuur. Werknemers moeten informatie met elkaar durven delen. Bovendien vormt de organisatiestructuur een belangrijke succesfactor. Duidelijk moet zijn wie waarvoor verantwoordelijk is.
Een CPM-systeem waar volledig op wordt ingezet heeft een enorme impact op management en kan worden vergeleken met de impact op operationele processen bij het introduceren van een ERP-systeem. Wellicht is de invloed van CPM zelfs groter, omdat CPM managementprocessen raakt, waardoor het meer zichtbaar en tastbaar is voor het management zelf. CPM is overigens geschikt voor bedrijven waar hard wordt gewerkt, voor ondernemingen die echt iets willen bereiken.

Gerelateerde artikelen