Babyboomers: oplossing voor tekort finance talent

Gebruik de enorme kennis en ervaring van 55+, vul dat aan met technologie, tools en een gericht ontwikkelingsprogramma.

Een serie blogs over HR uitdagingen.

BLOG – Er is een groot tekort aan gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers voor het financiële werk. Hoe kunnen we dat het best oplossen? Het is vooral een uitdaging om de snelstgroeiende generatie in finance geïnteresseerd en op niveau te krijgen. Millennials en Generatie Z? Nee, we hebben het over de babyboomers!

Door Rob Cools. Hij is Product Marketing Director bij Workday.

Eind vorig jaar verscheen het rapport Finance Transformation in the Digital Era van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Pluc! en Workday. De vragen die daar op tafel kwamen: welke rol heeft finance in de digitale strategie van een organisatie en over welke vaardigheden moeten de financiële professionals van nu beschikken in deze tijd van digitale transformatie? Als een van de belangrijkste uitdagingen zien de ondervraagde CFO’s en financieel verantwoordelijken het vinden en binnenhouden van financiële talenten met de juiste vaardigheden.

Snelstgroeiende generatie in finance

De blik wordt dan al snel gericht op de nieuwe generatie. Hoe stomen we millennials klaar, en misschien hun opvolgers van Generatie Z, voor de nieuwe taken in de financiële organisatie? Toch ligt daar het antwoord niet. Millennials zijn overall de snelstgroeiende generatie op de werkvloer. Uit Amerikaanse cijfers blijkt dat de prognose is dat in 2025 zo’n 75 procent van de werknemers millennials zijn – voor de duidelijkheid, dat zijn degenen die tussen 1981 en 1996 zijn geboren. Kijk je naar de leeftijdsverhouding in financiële functies, dan zie je dat daar het aandeel millennials juist afneemt (cijfers Deloitte). In 1998 was ruim 76 procent van de medewerkers in finance tussen de 25 en 54 jaar, in 2018 is dat percentage gedaald naar 68 procent. Hoewel Nederlandse cijfers op dit specifieke gebied niet beschikbaar zijn, kunnen we ervan uitgaan dat die trend ook hier gaande is.

Het vergrijzende personeel – vanaf 55 jaar, dus de jonge babyboomers en oudere Generatie X’ers – is de snelstgroeiende generatie in finance. Hun aandeel steeg van 14 procent in 1998 naar 26 procent in 2018. Het blijkt dat deze groep trouw is aan de sector en werkgever. Uit het Deloitte onderzoek blijkt dat vanwege een aantal redenen: de langere levensverwachting (we leven gewoonweg gemiddeld langer), de latere pensioenleeftijd en het feit dat men plezier heeft in het werk en de opgebouwde kennis en ervaring graag blijft benutten.

Vooroordelen over babyboomers

Toch wordt deze groep vaak overgeslagen bij de zoektocht naar talenten die de financiële organisatie dit nieuwe tijdperk van digitale transformatie in kunnen loodsen. Er gaat veel moeite, middelen en energie naar het vinden van de nieuwe, digitale generatie. Kennelijk heersen er nogal wat vooroordelen over babyboomers in een nieuwe rol. Deloitte noemt er een paar. Het idee bestaat dat oudere medewerkers terughoudend of hardleers zijn in het omgaan met nieuwe technologie. Verder zou er een groot verschil zijn in werk- en communicatiestijl tussen jonge medewerkers en de oude rotten in het vak. Daarnaast lijken sommige organisaties het zonde van de moeite te vinden om te investeren in medewerkers die hooguit nog 10 tot 12 jaar in dienst blijven. Dat laatste bezwaar maar eerst: de kans is groot dat jonge talenten bij lange na die 10 of 12 jaar niet volmaken bij een werkgever. Dus waarom rechtvaardigt dat die investering wel? Het verschil in werk- en communicatiestijl houdt de organisatie ook fris en dynamisch. Uit vele onderzoeken blijkt diversiteit in mensen en stijlen juist tot een betere werksfeer en hogere productie te leiden.

Dan de technologie die een steeds belangrijkere rol krijgt in finance. Veel traditioneel handmatig werk en routinematige activiteiten worden tegenwoordig geautomatiseerd. Ook op dat gebied bestaat het idee dat dit allemaal te ingewikkeld wordt en te snel gaat voor de oudere generatie. Een interessant onderzoek van Marsh & McLennan Companies laat zien dat technologie het werk inhoudelijker maakt. Dankzij automatisering ontstaat er meer tijd en ruimte voor kennisintensieve taken en juist dat is de kracht van de generatie die al tientallen jaren actief is in finance.

Data en analytics om latente talenten te vinden

Binnen de eigen organisatie en daarbuiten ligt dus al een flink deel van de oplossing voor het tekort aan nieuwe financiële vaardigheden. Belangrijk is dan wel dat je ook weet wat je in huis hebt. Hoe is de opbouw van het eigen personeelsbestand in generaties, vaardigheden en carrièrewensen? Zijn de data en analytics beschikbaar om de latente talenten te onderscheiden en de ontwikkelingsmogelijkheden en -plannen van de medewerkers naar boven te halen? Die vormen namelijk een waardevolle basis om relevante trainingsprogramma’s te ontwikkelen, ook voor de oudere medewerkers.

De wereld van finance verandert. Om de digitale transformatie te kunnen bijbenen, moeten financiële organisaties alle mogelijkheden en middelen benutten. Daartoe behoren zonder enige twijfel de oudere medewerkers, de snelstgroeiende generatie in finance. Maak gebruik van hun enorme kennis en ervaring en vul dat aan met technologie, tools en een gericht ontwikkelingsprogramma. Dan is het tekort aan geschikte talenten voor de komende jaren al voor een groot deel gedicht en ligt er een stevig fundament voor de toekomst van organisaties in de digitale transformatie.

Blogs in deze serie:


 

Gerelateerde artikelen