AWVN: Loonstijging 2013 lager dan CPB-prognose

De stijging van de cao-lonen zal lager uitvallen dan het Centraal Planbureau in zijn laatste prognoses aanneemt. Dat stelt AWVN op basis van de ontwikkelingen in de cao-onderhandelingen.

De werkgeversvereniging voorspelt een loonstijging van minder dan 1,5 procent in 2013. Dat is beduidend lager dan de 1,75 procent waarmee het CPB rekent in de cijfers die het vorige week publiceerde. Op Prinsjesdag rekende het CPB nog met 2,25 procent. Een lager dan verwachte loonstijging betekent minder belastinginkomsten voor de overheid.

Op dit moment zijn er 186 cao’s afgesloten waarin een loonstijging voor 2013 is vastgelegd. Deze gelden voor 1,9 miljoen werknemers. Daarbij gaat het vooral om cao’s die in 2011 en 2012 zijn afgesloten. Op basis van de betreffende cao’s voorziet de werkgeversvereniging een loonstijging van minder dan 1,5 procent in 2013.

AWVN constateert verder in zijn maandelijkse overzicht van het verloop van cao-onderhandelingen dat de trend in de afgesproken loonstijgingen steeds sterker neerwaarts is. Voor alle in het cao-jaar 2013 afgesloten cao’s komt het gemiddelde uit op 1,3 procent. Ter vergelijking: 2012 werd afgesloten met een gemiddelde van 1,6 procent. In februari bedroeg de gemiddelde loonafspraak zelfs maar 0,85 procent. Als de neerwaartse trend zich doorzet en meer lage afspraken voor 2013 worden gemaakt, zal de voor 2013 verwachte gemiddelde loonstijging alleen maar verder dalen.

De werkgeversvereniging moedigt cao-onderhandelaars aan tot creativiteit op het vlak van de loonontwikkeling om daarmee optimaal bij te dragen aan koopkrachtbehoud van werknemers. Zo bepleit AWVN het al dan niet tijdelijk inruilen van tijd tegen geld: meer uren werken voor meer loon.

Als uitgesproken negatief beoordeelt AWVN de trendbreuk die in februari plaatsvond in het aantal afspraken over duurzame inzetbaarheid. Voor het eerst in vijf jaar is het aantal afspraken over scholing, oudere werknemers, werk- en stageplaatsen voor (wa-)jongeren en vitaliteit van werknemers afgenomen.

Werkgeversvereniging AWVN adviseert werkgevers over hun arbeidsvoorwaardenbeleid en -onderhandelingen. AWVN beschikt met zijn cao-databank over de grootste verzameling kwantitatieve cao-informatie van Nederland.

Bron: AWVN

Gerelateerde artikelen