Automatisering neemt administratieve rol HR-medewerker over

HR-professionals vervullen voor het eerst sinds drie jaar weer een belangrijkere rol binnen organisaties. Het afgelopen jaar is de adviserende, aansturende of beleidsbepalende rol van HR gestegen: van 66% naar 74%. De uitvoerende, administratieve en registrerende werkzaamheden zijn in dezelfde periode afgenomen van 34% naar 26%.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR-Trends 2014-2015’, een onafhankelijk, representatief onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 700 Nederlandse HR-professionals. HR-Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.
“Administratieve HR-activiteiten verschuiven van de mens naar de machine. Door nieuwere en slimmere software kan de HR-professional zich meer op zijn adviesrol richten,” zegt Hans van der Spek, manager kenniscentrum HRM bij Berenschot. “Tegelijkertijd zorgt de trend van robotisering er ook voor dat er op termijn steeds minder mensen nodig zijn voor administratieve HR-functies. De rol binnen HR verschuift en HR-professionals moeten hierdoor kritisch kijken naar hoe zij waarde toevoegen aan de organisatie.”
Talentmanagement topprioriteit in 2015
Talentmanagement is zowel in 2014 als in 2015 topprioriteit voor HR-professionals. 40% besteedt aandacht aan het ontwikkelen van talenten van bestaande medewerkers. In 2015 is dit 39%. Het prioriteitenlijstje wordt opgevolgd door strategische personeelsplanning (38%) en vernieuwde aandacht voor het arbeidsvoorwaardenbeleid (32%). De aandacht voor dit beleid is het afgelopen jaar met maar liefst 16% gestegen.
Ook bij de begeleiding van reorganisaties wordt de expertise van HR-professionals meer benut. Slechts 10% van de taken van HR bij reorganisaties is uitvoerend, dit was vorig jaar nog 18%. De rol van de HR-professional bij reorganisaties is voor 54% participerend, 23% adviserend en 13% initiërend. 
Loonstijging overtreft verwachtingen
Door de uitbreiding van het takenpakket en verandering in de uitvoering verwachten veel HR-professionals (69%) de komende jaren een verzwaring van hun functie. Dit zien HR-professionals ook terug in hun beloning. De gemiddelde loonstijging van HR-professionals in 2014 is 1,9%. Dit is aanzienlijk hoger dan de loonstijging van 1,2% die vorig jaar werd verwacht. Voor het komende jaar verwachten HR-professionals een gemiddelde loonstijging van 1,7%. Meer dan de helft (56%) verwacht dat het salaris gelijk blijft.
HR-professionals zien nog steeds weinig promotiekansen. Een kwart (26%) heeft de afgelopen twee jaar promotie gemaakt. Vorig jaar was dit nog 21%. Voor de komende twee jaar verwacht 18% van de HR-professionals promotie te maken.
Meer HR-professionals actief aan het solliciteren
Bijna een kwart van de HR-professionals (23%) is op zoek naar een andere baan. Hiervan is 63% actief aan het solliciteren naar een andere functie, dit was vorig jaar nog 55%. Met name HR-professionals in medior functies zijn van plan om van baan te veranderen. Het huidige salaris is niet voor iedereen een reden om te switchen van baan. Zowel HR-professionals die tevreden zijn met hun salaris (28%) als zij die daar ontevreden over zijn (33%), zijn van plan van baan te veranderen.

HR-professionals roeien met te korte riemen
Veel HR-professionals (71%) maken zich zorgen om het voortduren van de economische recessie en het tekortschieten van het budget om de gestelde doelen te bereiken (57%). Bijna de helft (45%) is beducht op een reorganisatie of ontslag. Deze vrees heeft ook zijn weerslag op het persoonlijke carrièreplan van HR-professionals, zo lijkt het. Bijna twee derde (64%) heeft het afgelopen jaar een opleiding of training gevolgd, waarbij voor een derde (34%) de focus niet louter op het bijhouden van vakkennis lag. “Wellicht zijn zij zich aan het voorsorteren op een nieuwe functie in een ander werkveld,” zegt Van der Spek.

Gerelateerde artikelen