Automatisering compliance met RegTech biedt kansen

RegTech, de technologie die voor bedrijven het voldoen aan de regelgeving automatiseert, vergroot de slagkracht van bedrijven en bespaart veel kosten.

Dat is af te leiden van het vandaag gelanceerde whitepaper, ontwikkeld in opdracht van het Ierse handelsagentschap Enterprise Ireland.

De wet- en regelgeving in de financiële wereld wordt steeds complexer en is aan sterke veranderingen onderhevig. In de bank- en verzekeringsbranche behoort de naleving van de regels, ofwel compliance, dan ook tot de topprioriteiten. In een recent onderzoek noemde een vijfde van de respondenten compliance als een van de drie belangrijkste uitdagingen. Twee derde van de banken verwacht dat de budgetten voor compliance sterk zullen stijgen om de toenemende regeldruk het hoofd te bieden.

Er is dan ook veel belangstelling voor Regulatory Technology ofwel RegTech, informatietechnologie om de regelgevingsprocedures te versnellen en daarmee als financieel bedrijf ‘regelproof’ te zijn. Dankzij RegTech kunnen bedrijven de naleving van allerlei wettelijke voorschriften automatiseren, bewaken en er transparant over rapporteren. Een goede inzet van RegTech kan bovendien veel geld besparen. Zo bespaart de centrale bank van Oostenrijk 30% op de kosten met hun nieuwe compliance-rapportagemodel.

Innovatieklimaat
Met het belang van RegTech voor de financiële wereld voor ogen, ontwikkelde Enterprise Ireland een speciale whitepaper. Dit beschrijft niet alleen het speelveld, maar gaat ook in op de wijze waarop juist de regelgevers op een proactieve manier een optimale omgeving kunnen creëren voor RegTech start-ups om te innoveren. De regelgevers werken hierbij ook internationaal samen. Regelgeving verschilt immers per land en met elk regelsysteem dient rekening te worden gehouden.

RegTech in Ierland
De RegTech markt is sterk aan het groeien, tot naar verwachting een marktomvang van 6,5 miljard dollar in 2020. Ierland kent inmiddels tientallen innovatieve RegTech bedrijven. Enterprise Ireland ondersteunt hen bij hun internationale ambities. Enterprise Ireland is bovendien in Europa de op twee na grootste investeerder in deze sector.

Gerelateerde artikelen