Auto van de zaak via loonstrook

fallback
Vanaf 1 januari 2006 loopt de bijtelling van de auto van de zaak via de salarisadministratie. Per maand wordt dan loonheffing ingehouden over de bijtelling. Hierdoor neemt het nettoloon af en wordt de werkgever verantwoordelijk voor een correcte verwerking van de bijtelling in de salarisadministratie.

Naheffing en boete
Indien de werknemer de auto niet privé gebruikt en een sluitende kilometeradmini-stratie heeft bijgehouden, kan de verwerking in de salarisadministratie achterwege blijven. Blijkt de kilometeradministratie achteraf niet goed te zijn dan zal de belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen, verhoogd met een boete. De werkgever kan de naheffing loonbelasting verhalen op de werknemer. Thans kan de boete niet op de werknemer worden verhaald.

Kamervragen
Over de boete zijn kamervragen gesteld aangezien het onredelijk is aan de werkgever een boete op te leggen voor een overtreding die door de werknemer wordt begaan. De Staatssecretaris ziet dit anders. De werkgever is verantwoordelijk voor de salarisadministratie. De naheffingsaanslag loonbelasting blijft uiteraard blijft bestaan. De boete kan alleen achterwege blijven indien elke vorm van schuld bij de werkgever ontbreekt.

Belang voor de praktijk
Dat de bijtelling van de auto straks via de salarisadministratie loopt, is een administratieve lastenverzwaring. De werkgever die een naheffingsaanslag plus boete ontvangt, heeft een direct financiële aderlating. In geval van twijfel of de bijtelling echt achterwege kan blijven, is het raadzaam gewoon loonbelasting in te houden over de bijtelling. De werknemer kan dan via de aangifte inkomstenbelasting en met een sluitende kilometeradministratie zelf de teveel ingehouden loonbelasting terugvorderen van de belastingdienst.

Gerelateerde artikelen