ASML is in 2014 best presterende bedrijf binnen AEX

AEX-bedrijven verbeterden in 2014 de prestaties ten opzichte van internationale concurrenten, maar scoren nog steeds onder het gemiddelde prestatieniveau van internationale concurrenten.

Dit is de belangrijkste conclusie van het High Performance Business-onderzoek van Accenture Strategy.
 
Het Accenture HPB onderzoek vergelijkt ieder halfjaar de prestaties van AEX-bedrijven met die van bijna 2000 internationale concurrenten. De prestaties worden gemeten op basis van prestatie-indicatoren die de huidige prestaties meten zoals de creatie van aandeelhouderswaarde, rendement op geïnvesteerd vermogen, omzetgroei en de consistentie van deze prestaties. Ook kijkt het onderzoek naar de prestatie-indicatoren die de toekomstige positionering van AEX-ondernemingen aangeven. Deze zijn groeiverwachtingen van investeerders, winstgroeipotentie, positie in opkomende markten en het vermogen om groei te financieren.
 
In de eerste 6 maanden van 2014 zagen AEX-ondernemingen de omzetgroei nog sterk dalen, maar in de tweede helft van 2014 was er sprake van herstel. Over heel 2014 kwamen de AEX-ondernemingen tot een gemiddelde omzetgroei van 10 procent, terwijl deze bij de internationale concurrentie 5 procent was. De ondernemingen verbeterden in vergelijking met concurrenten ook het rendement op het geïnvesteerde vermogen en de consistentie van de geleverde prestaties.
Sander van Ginkel, directeur Accenture Strategie: “Een mogelijke verklaring voor het herstel in prestaties is de sterke devaluatie van de euro. Dit gaf AEX-ondernemingen het voordeel van relatief goedkopere export en een relatief hogere omzet voor de afgezette goederen buiten het eurogebied. Aangezien buitenlandse bedrijven ook terrein verliezen op AEX-ondernemingen, kan het echter ook een meer bepalende factor zijn dat AEX-bedrijven na jaren van kostenreducties meer aandacht gaan besteden aan groei. Concurrentievermogen hangt af van de balans tussen kostefficiency en groei, en de opkomst van digitale technologieën helpt beide te ondersteunen.”
Wat betreft positioning voor de toekomst lieten de AEX-bedrijven in 2014 een achteruitgang zien. De scores van de bedrijven daalden in alle 4 de prestatiecategorieën, waaronder groeiverwachtingen, positie in opkomende markten en winstgroeipotentie. De ondernemingen leverden vooral in op hun marktpositionering waar westerse bedrijven juist aanwezigheid moeten zien te verkrijgen.
Hoewel AEX-bedrijven hun prestaties verbeterden ten opzichte van internationale concurrenten, betreft dit met name ten opzichte van bedrijven in de grote westerse economieën (Duitsland, Frankrijk, UK, Spanje, Italië en de U.S.). Deze laatsten lieten in 2014 juist een daling zien in hun prestaties. Bedrijven in Denemarken, Zweden, China en Japan lieten daarentegen een stijgende beweging zien in hun prestaties in 2014. De wereldwijd best presterende sector in 2014 betrof de farmaceutische industrie. De transport- en logistieksector presteerde het minst goed.
 
ASML is in 2014 net als vorig jaar op zowel huidige prestaties als toekomstbeeld het best presterende bedrijf binnen de AEX . Het is daarmee de enige High Performer in 2014. Daarnaast komt uit het Accenture Strategy-onderzoek Wolters Kluwer als een opvallende stijger naar voren. De stijging dankt het bedrijf aan een sterke verbetering in het vermogen om aandeelhouderswaarde (koerswinst en dividend) te genereren, een verbeterde omzetgroei en verbeterde groeiverwachtingen van investeerders.
 
“Waar veel bedrijven de afgelopen jaren hun digitale investeringen focussen op procesverbeteringen en interne inefficiënties, zette Wolters Kluwer in op investeringen en benutten van de digitale mogelijkheden om de klantervaring significant te veranderen. Digitale transformaties gaan een steeds sterke rol spelen als groeimotor voor westerse bedrijven. Met digitale business modellen kunnen bedrijven kosten besparen en parallel daaraan nieuwe producten en een betere dienstverlening ontwikkelen die bijdragen aan de groeiagenda,” aldus van Ginkel.

Gerelateerde artikelen