Atradius sust angst voor inflatie die ontspoort

Verzekeraar rekent af met hypes over graaiflatie en loon-prijsspiraal.

Hoewel de inflatie daalt, blijft deze ver boven de streefniveaus. De lonen stijgen ook omdat consumenten moeite hebben om hun dagelijkse uitgaven te betalen. Toch hoeft niemand daar bang voor te zijn, zo sust exportverzekeraar Atradius.

“Op de korte termijn verwachten we dat de inflatie hoog blijft,” zegt Theo Smid, econoom bij Atradius. “De inflatie zal de komende twee tot drie jaar waarschijnlijk boven het streefcijfer van twee procent blijven, maar we verwachten wel dat de inflatie geleidelijk weer richting het streefcijfer zal gaan.”

Voor de gevreesde loon-prijsspiraal is Atradius niet bang. “We verwachten niet dat er een langdurige, zichzelf versterkende loon-prijsspiraal zal ontstaan,” zegt Smid. “Het is waarschijnlijker dat de nominale lonen de komende tijd zullen stijgen om de initiële prijsschok te compenseren. Dit effect zal na verloop van tijd wegebben wanneer de inflatie weer begint te dalen.”

Voor het fenomeen graaiflatie, waarbij bedrijven de inflatie zouden opdrijven door prijzen onevenredig op te drijven, ziet Atradius evenmin een bewijs. “In de VS en in de eurozone zijn er aanwijzingen dat bedrijven hun toegenomen marktmacht hebben gebruikt om hun winstmarges in de tweede helft van 2022 te vergroten”, vervolgt Smid. “Dit als gevolg van een sterke vraag naar diensten en goederen en een grotere acceptatie van hogere prijzen door klanten.”

Maar de bredere effecten zullen waarschijnlijk beperkt zijn, zo nuanceert Smid verder. “Per saldo denken we dat de winsten in geen van de ontwikkelde economieën de belangrijkste aanjager van de inflatie zijn geweest en dat de daling van winstmarges waarschijnlijk al is begonnen.”

“Wij denken dat de huidige situatie tijdelijk is en dat er al tekenen zijn van een herstel van het evenwicht, waarbij bedrijven en consumenten hun deel van de pijn van de inflatie opvangen. Naarmate de verstoringen in de toeleveringsketen afnemen, zou alles geleidelijk weer normaal moeten worden.”

Gerelateerde artikelen