Arno Visser nieuwe president Algemene Rekenkamer

Arno Visser, voormalig lid van de Tweede Kamer voor de VVD, wordt de nieuwe president van de Algemene Rekenkamer. Visser is al lid van het college sinds 2013. Hij volgt Saskia Stuiveling op als president, die op 1 juni met pensioen ging nadat na ze zestien jaar president was geweest van de Rekenkamer.

Visser was eerder wethouder van Almere (onder meer voor financiën en cultuur) en hij studeerde onder meer bedrijfskunde in Groningen. Tweede Kamerlid was hij van 2003 tot 2006.

De Algemene Rekenkamer is één van de Hoge Colleges van Staat. De Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. Naast Visser zitten voormalig GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik in het college en sinds kort oud-D66-Kamerlid Francine Giskes.

De Rekenkamer is vaak een van de strengste criticasters van het kabinet. Zo concludeerde de Rekenkamer in mei nog dat de bezuinigingen uit 2012 op de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst diepe sporen heeft nagelaten bij de dienst, die ook met het deels terugdraaien van de bezuinigingen nog jaren merkbaar zullen zijn. Waardevolle kennis en ervaring zijn inmiddels verloren gegaan, aldus het kritische rapport.

Hard was de Rekenkamer ook bij verantwoordingsdag in mei, in het oordeel over het kabinetsbeleid van het afgelopen kalenderjaar. De invoering van het nieuwe systeem rond de uitbetaling van pgb’s was niet zorgvuldig verlopen en ook bij Defensie en bij de Belastingdienst liggen forse problemen bij de uitvoering van de kabinetsplannen, aldus de Rekenkamer in mei. Stuiveling riep het kabinet toen op meer tijd te nemen voor een zorgvuldige uitvoering van de ambitieuze plannen.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen