APS: Minder MKB-ondernemingen in problemen

IMK-Index toont snelle daling van aantal bijstandsaanvragen door ondernemers. Minder MKB-ondernemingen in problemen.

Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers in het tweede kwartaal van 2015 bijna 25 procent gedaald t.o.v. dezelfde periode vorig jaar, waarvan 18 procent in het afgelopen halfjaar.
IMK introduceerde in januari 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in nood verkeert. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later.
‘We zeggen niet dat de inkomens van zelfstandige ondernemers stijgen’, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK, ‘maar wel dat er minder ondernemers in zware problemen komen. En dat is goed nieuws voor ondernemers, voor de leegstand in de binnensteden, voor de uitkeringen, dus vooral ook voor de samenleving, die immers vaak de lasten draagt als een ondernemer omvalt.’
De IMK-Index is voor januari 2008 op 100 gesteld en toonde in maart 2010 een maximale stand van 272. Sinds 2014 toont de Index een continu dalende trend en is in het afgelopen kwartaal gedaald naar 103, vrijwel gelijk aan de stand van voor de crisis.

Gerelateerde artikelen