AP: let op uw cookies!

Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt: vooraf aangevinkte cookies en cookiewalls mogen niet.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een controle uitgevoerd bij circa 175 websites van onder meer webshops, gemeenten en media of zij voldoen aan de eisen die aan het plaatsen van tracking cookies worden gesteld. Bijna de helft van de websites die gebruik maken van tracking cookies voldoet niet aan de toestemmingsvereisten. Nagenoeg alle gecontroleerde webshops voldoen hier niet aan. De organisaties achter deze websites hebben van de AP een brief ontvangen waarin zij worden opgeroepen hun werkwijze indien nodig aan te passen. Op korte termijn start de AP een onderzoek naar de vraag of er op rechtmatige wijze gebruik wordt gemaakt van cookies.

Vooraf aangevinkt akkoord: mag niet

Een vooraf met ‘ja’ aangevinkt hokje wanneer de gebruiker om akkoord wordt gevraagd mag niet. Ook stilzwijgen, inactiviteit of omlaag scrollen of variaties op ‘u gaat akkoord als u verder gaat op deze website’ zijn niet toegestaan.

Op 1 oktober 2019 heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan dat toestemming van de gebruiker voor het plaatsen en raadplegen van tracking cookies op zijn apparatuur niet rechtsgeldig is verleend wanneer daarvoor gebruik is gemaakt van een standaard aangevinkt selectievakje.

Toegang weigeren met cookiewall: mag niet

Tijdens de controle is ook een aantal websites met cookiewalls aangetroffen. Eerder dit jaar publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens normuitleg waaruit blijkt dat op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) cookiewalls niet zijn toegestaan. Met een cookiewall (cookiemuur) kunnen websites, apps of andere diensten géén geldige toestemming krijgen van hun bezoekers of gebruikers.

Deze websites worden in een reeds lopend onderzoek naar cookiewalls betrokken. Websites die bezoekers alleen toegang geven op hun site als deze akkoord gaan met het plaatsen van tracking cookies of andere vergelijkbare manieren van volgen en vastleggen van gedrag door middel van software of andere digitale methodes, voldoen niet aan de AVG.

Lees ook: Cookie niet vooraf aanvinken!

(bron: AP)

Gerelateerde artikelen