CFO’s maken zich zorgen over bedrijfskosten

CFO's maken zich zorgen over bedrijfskosten
Orderportefeuilles lopen vol maar de kosten stijgen mee.

De bezorgdheid onder financiële professionals over de bedrijfskosten blijft verder stijgen en bevindt zich nu op het hoogste niveau sinds het eerste kwartaal van 2019. Dat blijkt uit een enquête van IMA en ACCA onder bijna 2500 accountants, waaronder 150 financiële bestuurders.

Volgens de Global Economic Conditions Survey (GECS) is de bezorgdheidsindex over de kosten van de bedrijfsvoering meer dan verdubbeld in het afgelopen jaar en zal deze waarschijnlijk op een verhoogd niveau blijven aan het begin van 2022. Belangrijke redenen daarvoor zijn de stijgende lonen en krapte op de arbeidsmarkt.

De financiële professionals verwachten ook dat de inflatie verder zal stijgen in 2022. De Nederlandse inflatie bedroeg in december 6,4 procent en behoorde daarmee tot de koplopers in de eurozone. De hoge inflatie is te danken aan verschillende factoren, zoals de hogere energieprijzen en transportkosten.

Uit het rapport blijkt daarnaast dat het vertrouwen in de economie in het vierde kwartaal opnieuw is gedaald. In West-Europa, waar de omikronvariant als eerst grootschalig uitbrak, vond de grootste daling plaats.

De impact van de coronarestricties die eind 2021 werden aangekondigd, lijkt vooralsnog echter klein. Het niveau van de orders is sterk gestegen in West-Europa, en ligt nu na Noord-Amerika op het een na hoogste niveau van alle regio’s. Er wordt verwacht dat de omikrongolf in de eerste maanden van 2022 zal afnemen en dat de tekorten in de distributieketen enigszins zullen verminderen.

De twee GECS-angstindexen, waarbij de bezorgdheid dat klanten en leveranciers mogelijk failliet gaan wordt gemeten, zijn in het vierde kwartaal niet veel veranderd. Beide liggen nog steeds boven het niveau van voor de pandemie.