Angst voor de toekomst

Kwart werknemers bang om baan te verliezen; twee op vijf voelt zich overbodig in organisatie.

Bijna twee op de vijf (17,2 procent) van de Nederlandse werknemers voelt zich overbodig op de werkvloer omdat hun vaardigheden niet langer in lijn zijn met de huidige gang van zaken binnen de organisatie. Dat concludeert een Europees onderzoek van de Antwerp Management School. Eenzelfde aant (19,2%) zegt over veel vaardigheden te beschikken die niet meer waardevol zijn. Bijna een kwart (23%) vreest zelfs dat zijn of haar functie in het gedrang komt als er een reorganisatie wordt doorgevoerd. Onder meer administratieve medewerkers, pakketbezorgers en winkelpersoneelhebben hiermee te maken. Leeftijd is niet zozeer de bepalende factor. Vooral lang binnen de organisatie werken in combinatie met een eenvoudig takenpakket verklaart waarom werknemers het gevoel hebben dat ze vastgeroest zijn in hun baan en niet meer interessant zijn voor de arbeidsmarkt.

Het onderzoek ging ook bij leidinggevenden na hoe zij kijken naar de inzetbaarheid van hun medewerkers. Bijna een kwart (22 procent) denkt dat het merendeel van de medewerkers niet capabel is om een andere functie binnen het bedrijf uit te oefenen. Ze zien intern weinig doorgroeimogelijkheden voor hun mensen. Ongeveer net zoveel (24 procent) denkt dat medewerkers straks helemaal overbodig worden als de technologische middelen zich blijven ontwikkelen. En nog eens kwart (26 procent) vindt dat één of meerdere werknemers de snelheid en de recente ontwikkelingen niet kan volgen.

Bijscholen

Meer dan vier op tien ondervraagden (41,9%) zeggen het gevoel te hebben dat ze door hun bedrijf en leidinggevende de nodige ondersteuning krijgen om zich verder te ontwikkelen. Zij ervaren dat er niet enkel naar hun prestaties wordt gekeken, maar ook naar hoe ze in de toekomst kunnen werken. Dit gaat niet alleen om het volgen van opleidingen, maar ook om gesprekken waarin aandacht besteed wordt aan de verdere loopbaan.

Een op vijf zegt niet het gevoel te hebben dat daar ruimte voor is en zegt enkel afgerekend te worden op het uitvoeren van zijn of haar huidige takenpakket. Nog eens 17,9 procent geeft aan dat elke vorm van feedback ontbreekt. Bijna de helft van de ondervraagden wil ervoor zorgen dat hun vaardigheden ook in de toekomst relevant zijn en blijven, bijvoorbeeld na een herstructurering of bij het zoeken van een nieuwe baan.

(bron: SD Worx)

Gerelateerde artikelen