And realiseert positief bedrijfsresultaat

fallback
AND International Publishers NV heeft in het eerste halfjaar een bedrijfsresultaat gerealiseerd van ¤ 281.000. Bij een omzet van bijna ¤ 2,9 miljoen bedroeg de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening ¤ 47.000. In de resultaten is geen rekening gehouden met de eenmalige emissiekosten. Deze zijn conform de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving direct verwerkt via het eigen vermogen.

De onderneming constateerde in het overigens traditioneel zwakke tweede kwartaal een blijvende terughoudendheid bij afnemers hetgeen resulteerde in een tegenvallende omzet. Dit werd versterkt door de zwakte van de Amerikaanse dollar. Stringente kostenbesparingen zorgden ervoor dat het negatieve effect hiervan deels worden opgevangen. Desalniettemin blijven de marktomstandigheden uitdagend.

Voor het tweede halfjaar zal de nadruk liggen op een verdere uitbouw van de commerciele functie. Daartoe is Simon Overgaag onlangs aangenomen. Hij is afkomstig van NovaAccess en heeft ruime commerciële ervaring in de ICT en een technische achtergrond. Bovendien zal CEO Maarten Oldenhof zich naast zijn algemene taken bezig gaan houden met de marketing van onze nieuwe dienst GeoSource.

Een en ander moet er mede toe leiden dat de onderneming haar eerder afgegeven prognose (bedrijfsresultaat van 1 miljoen euro) realiseert. Veel zal daarbij afhangen van de omzetbijdrage van de nieuwe diensten waarvoor inmiddels enige succesvolle pilot-projecten zijn gestart en het effect van inmiddels doorgevoerde kostenbesparingen.

De geslaagde emissie (die zorgde voor een schuldenvrije balans), het herwonnen vertrouwen van de afnemers en het nieuwe interne elan vormen een sterke basis voor een gezonde toekomst van de vennootschap. Een set unieke databases, de technologische kennis om deze te verrijken alsmede het inspelen op specifieke klantenwensen zijn de pijlers waarop de onderneming denkt haar marktpositie verder te kunnen versterken.