Deelnemers blij met verdieping in programma’s AIF

Amsterdam Institute of Finance-deelnemers over inspirerende dagen vol kennis en netwerken.

“De lesstof bevatte precies de diepgang waarnaar ik op zoek was” en “een programma dat iedereen zou moeten volgen”. Het zijn zomaar twee opmerkingen van deelnemers aan programma’s van het Amsterdam Institute of Finance (AIF).

Ardi Pratama uit Indonesië volgde het driedaagse programma Understanding Global Macroeconomics. Hij is werkzaam bij de Central Bank of Indonesia en voor hem waren er verschillende factoren van belang om voor AIF te kiezen. “Ik had me verdiept in de docent”, vertelt hij. “Met zijn kennis en achtergrond kon ik van hem veel opsteken. Ik wilde meer weten over hoe Europese centrale banken werken en handelen en dat is juist zijn specialiteit. Het programma gaf mij de inzichten die ik nodig had.” Over de docent is de financieel manager dan ook zeer te spreken. Het was de reis die hij van Jakarta naar Amsterdam maakte meer dan waard. “Ik had nog veel meer met hem willen discussiëren.”

Ook andere deelnemers hebben in hun beoordelingen vaak lovende woorden over de docent. “De docent leidde een zeer boeiende sessie en dat zorgde voor geweldige interactie en een mooie leerervaring”, laat een andere deelnemer aan Understanding Global Macroeconomics weten.

Volledig ondergedompeld
Wietske van der Kamp is Associate bij een investeringsmaatschappij. Zij wilde haar expertise met betrekking tot de financial statements vergroten en volgde het programma Advanced Financial Statement Analysis. Van der Kamp noemt het programma een goede aanvulling op de vakkennis die ze in haar loopbaan heeft opgedaan. “Veel zaken leer je natuurlijk ‘on the job’ en dat werkt prima, maar ik wilde juist de materie doorgronden”, legt ze uit. “Dan is het heel fijn om een paar dagen volledig ondergedompeld te worden in de stof”.

Wat Van der Kamp interessant vond aan het programma was dat ze met voorbeelden uit de praktijk aan de slag kon gaan. “Dat gebeurde op een manier zoals wij zelf vakmatig naar financiële informatie kijken. Alleen nu ging het om grote concerns zoals bijvoorbeeld Apple.” Ze vond het fascinerend om zich daarmee bezig te houden. Het zorgde er bovendien voor dat de theoretische kant van processen voor haar beter inzichtelijk werd. “Interessant voor mij was dat er werd ingegaan op listed companies. We leerden bijvoorbeeld hoe een share price wordt bepaald bij een IPO. Dat zijn dingen waar ik in mijn dagelijkse werk niet of weinig mee te maken krijg, maar het is wel erg nuttig om te weten.”


Links: Understanding Global Macroeconomics met Peter De Keyzer.
Rechts: Het Advanced Financial Statement Analysis programma met Prof. Jim Wahlen.

Interactie
Voor Pratana was naast de behandelde stof en de vakkennis van de docent ook de interactie met de andere deelnemers evident. “Voor mij is het heel belangrijk te weten hoe centrale banken in andere delen van de wereld werken. Niet alleen in de opkomende markten waarmee ik zelf te maken heb”, zegt hij daarover. “Vooral de contacten met Europese financials zijn waardevol voor mij. Het mooie van onze groep was dat er ook mensen uit het Midden-Oosten aanwezig waren. Het is ook goed om te horen hoe zij over economische kwesties denken.” Pratana vertelt dat hij met enkele deelnemers nog steeds op professionele basis contact heeft en ideeën uitwisselt over economische zaken.

De groep waarmee Van der Kamp het programma Advanced Financial Statement Analysis volgde, was ook internationaal georiënteerd. “Dat maakte de groep erg divers en zorgde voor een goede dynamiek”, zegt ze. “Ik heb er veel nieuwe LinkedIn-connecties bijgekregen.” Van der Kamp heeft niet veel op professioneel vlak genetwerkt, maar dat heeft te maken met het feit dat het fonds waarvoor ze werkt Nederlands georiënteerd is. “Maar het is wel heel leerzaam dat je internationaal het een en ander kunt opsteken.”

30 Oct-1 Nov | Negotiation Dynamics | Prof. Dierickx
30 Oct-1 Nov | Bank ALM | Prof. Choudhry
22-24 Nov | Financial Risk Management | P. Oberhaensli
28 Nov-1 Dec | M&A Program | Prof. Suominen
11-13 Dec | Valuation | Prof. Suominen

Discover your program & reserve your place at AIF.nl

Aantrekkingskracht
“Dit is een programma dat iedereen zou moeten kunnen volgen”, schrijft een deelnemer over een van de programma’s van AIF. Uit lijsten met deelnemers en de aanvragen voor deelname aan komende programma’s blijkt al dat het instituut een grote aantrekkingskracht heeft op buitenlandse financials die meer diepgang en vakkennis willen. Frans van Loef, chairman Advisory Board van AIF, liet al eens doorschemeren dat het instituut denkt aan het aanbieden van online programma’s om zo kennisoverdracht nog beter bereikbaar te maken voor financials uit de hele wereld. Pratama juicht die stap toe, ook al zegt hij het prima naar de zin te hebben gehad in Amsterdam. “Ik heb met collega’s gesproken over AIF en veel van hen willen ook een programma volgen. Maar niet iedereen heeft de middelen en de tijd om naar Amsterdam te komen”, vertelt hij.

Van der Kamp begrijpt wel dat het online aanbieden van programma’s voor veel mensen een drempel opheft om ze te volgen. “Als ik zo’n programma doe, wil ik gewoon op een plek zitten zodat ik mij dan een aantal dagen helemaal kan onderdompelen in de materie”, werpt ze tegen. “Als ik thuis of op kantoor achter mijn laptop zit, ben ik tegelijkertijd met allerlei andere zaken bezig. Op locatie zit je allemaal bij elkaar en is daar je focus.”

Terugkomdagen
Pratama ziet naast logistieke voordelen nog een reden om toch voor online te gaan. Het zorgt volgens hem voor eenvoudigere contacten tussen financials over de hele wereld. “Voor landen van de opkomende economieën zijn die contacten heel waardevol”, spreekt hij uit ervaring. “Het is al geweldig dat financials uit die landen via instituten als AIF de mogelijkheid hebben om kennis op te doen. Het zou mooi zijn om dat uit te bouwen.”

Dat AIF ook kijkt naar mogelijkheden om deelnemers na verloop van tijd weer bij elkaar te halen om na te praten over het programma dat ze gevolgd hebben, juicht Pratana dan ook toe. Het is volgens hem een perfecte manier om de opgedane contacten warm te houden en een vinger aan de pols te houden over economische kwesties die het regionale karakter ontstijgen. Zo zou Pratana graag meer willen weten over ESG en hoe de criteria goed te implementeren zijn zonder economische groei in de weg te zitten. “Misschien dat AIF daar ook een programma over kan aanbieden.”

Lees ook: Nieuwe waarderingstechnieken geven financial inzicht in risico´s en kansen van investeringen

Gerelateerde artikelen