Amerikaanse rente stapsgewijs omhoog met telkens een half procent

Amerikaanse rente stapsgewijs omhoog met telkens een half procent
Fed neemt stevige maatregelen om het naderende inflatiespook te verjagen.

De Federal Reserve moet de komende maanden de beleidsrente in de Verenigde Staten per keer met 0,5 procentpunt verhogen. Verscheidene beleidsmakers van de Amerikaanse centralebankenkoepel zien dergelijke stappen als de juiste om de hoge inflatie te bestrijden. Dat valt op te maken uit de notulen van de vergadering vorige maand die woensdag werden gepubliceerd.

De Fed besloot op de vergadering van medio maart de rente met 0,25 procentpunt te verhogen. Volgens de beleidsmakers zullen een of meer verhogingen met 50 basispunten op toekomstige vergaderingen gepast zijn. Vooral als de inflatiedruk groot blijft, zo valt te lezen.

Verder liet de Fed weten dat de bankenkoepel zijn enorme obligatiebezit per maand zal gaan afbouwen. Dat zal met een tempo van maximaal 95 miljard dollar per maand worden gedaan. Daarmee wordt de kredietverlening in de hele economie aangescherpt. De Fed-bestuurders zullen de voorgenomen balansverkorting naar verwachting goedkeuren tijdens de volgende bijeenkomst begin mei.

Uit de notulen bleek ook dat veel beleidsmakers de rente bij de laatste vergadering liever met 0,5 procentpunt hadden verhoogd, in plaats van met 0,25 procentpunt. In het licht van de Russische invasie in Oekraïne werd daarvan echter afgezien.

De oorlog heeft de kosten van bijvoorbeeld brandstof, voedsel en metalen nog verder opgedreven. Daarmee neemt de vrees voor stagflatie, een situatie met hoge inflatie en nauwelijks economische groei, toe. Dat vormt weer een bedreiging voor de prijsvorming, de groei en de stabiliteit van de financiële markten.

Bij de beleidsvergadering in maart zei de Fed dat de inflatie aanzienlijk hoger zal zijn dan eerder werd aangenomen, namelijk 4,3 procent dit jaar. Dat zal tegen 2024 afgezwakt zijn tot 2,3 procent. De prognose voor de economische groei in 2022 werd verlaagd van 4 procent naar 2,8 procent, terwijl de werkloosheidsprognoses nauwelijks werden gewijzigd.

(ANP)