Alle banken zien economie nog dit jaar herstellen

Maar niet alle sectoren profiteren en er is blijvende schade.

Als laatste van de drie grote banken voorspelt nu ook de Rabobank het herstel van de economie in 2021. Dat terwijl de economie dit eerste kwartaal nog krimpt als gevolg van de lockdown.

“Naar verwachting groeit onze economie dit jaar met 2,1 procent, volgend op de krimp van 3,8 procent in 2020. In 2022 bedraagt de Nederlandse bbp-groei naar verwachting 3,7 procent”, zo voorspelt de Rabobank.

“Het zou betekenen dat de economische activiteit eind dit jaar weer op het niveau ligt van vóór de coronacrisis. Voor 2022 verwachten we dat de Nederlandse economie terugkeert in de richting van het structurele groeipad, maar we gaan toch uit van een relatief hoge jaar-op-jaargroei van 3,7 procent. Dat komt doordat de inhaalgroei van 2021 nog doorwerkt in de cijfers van 2022.”

Eerder deze maand voorspelde ook ABN Amro dat de economie dit jaar weer herstelt. Opgepotte spaartegoeden worden later dit jaar aangebroken, aldus ABN Amro. “Dit zal de groeicijfers fors doen opleven, hoewel in minder uitbundige mate dan sommigen wellicht hadden gehoopt. Pas aan het einde van 2021 is de economie weer terug op het niveau van voor de corona crisis (vierde kwartaal van 2019).”

Het ING Economisch Bureau ING was afgelopen herfst de eerste die het herstel predikte voor 2021. “De Nederlandse economie groeit in 2021 naar verwachting met 2,6 procent. Daarmee is het bbp in het vierde kwartaal van 2021 terug op 99 procent van het niveau van voor de coronacrisis.”

Ook in andere landen treedt het herstel op, aldus de Rabobank. “Nederland houdt gelijke tred met Duitsland. Ons land ziet zijn economie naar verwachting iets later herstellen dan de Verenigde Staten maar eerder dan Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.”

Toch waarschuwen de banken dat het economisch herstel geen verhaal gaat worden van ‘ ‘eind goed, al goed’. “De misgelopen groei wordt daarna slechts beperkt ingehaald, waardoor er permanente schade is ontstaan”, zo waarschuwt ABN Amro.

Rabobank wijst naar de horeca, die weliswaar zeven procent zal groeien dit jaar, maar dat compenseert niet de twee derde omzetderving van de sector. Het herstel treedt pas op. In 2022. Ook andere sectoren profiteren nog niet meteen.

“Een volledig herstel voor de reisbureaus laat nog op zich laten wachten. Want het duurt waarschijnlijk nog lang voordat het (internationale) toerisme weer volledig op gang komt. Al met al herstelt de sector overige zakelijke dienstverlening zich vermoedelijk pas in 2022 volledig.”

“Ook de vervoersector zal de krimp door corona dit jaar waarschijnlijk nog niet te boven komen. Grotendeels komt dat door het vervoer door de lucht, dat net als de reisbureaus nog last heeft van het afgenomen toerisme.”

ING wijst op de oplopende werkloosheid. “Terwijl de economie groeit, stijgt de werkloosheid verder in 2021 en verslechtert de inkomensontwikkeling als vertraagd effect van de eerdere economische neergang. Daardoor zullen veel huishoudens de economische gevolgen van het coronavirus, ondanks de groei, toch meer voelen dan in 2020.”

 

 

Gerelateerde artikelen