Allard Goldschmeding wordt naast CFO ook Group Managing Director bij Acomo

Amsterdam Commodities (Acomo) NV, het aan de Euronext Amsterdam genoteerde handelshuis in specerijen, noten, eetbare zaden, thee en voedingsingrediënten, wil CFO Allard Goldschmeding benoemen tot Group Managing Director en nog dit jaar overgaan op een one-tier board bestuursmodel.

Het voorstel daartoe zal de Raad van Commissarissen tijdens de aankomende aandeelhoudersvergadering op 25 april 2017 verder toelichten en in stemming brengen. Het voorstel volgt op de eerder aangekondigde beslissing van Erik Rietkerk, Acomo’s huidige CEO, het bedrijf per 1 mei te zullen verlaten. In het nieuwe one-tier board bestuursmodel, zal de huidige Raad van Commissarissen gaan fungeren als ‘non-Executive Board’. 

Naast zijn huidige rol als CFO, zal Allard Goldschmeding Group Managing Director worden. In zijn nieuwe rol als Group Managing Director/ CFO zal Goldschmeding de Executive Board gaan leiden. Daarnaast zal deze worden uitgebreid met een, nog te benoemen, statutair directeur die zich zal richten op ‘business controlling’ en ‘corporate development’. Verder wil Acomo een Executive Committee instellen dat op periodieke basis met de Board bijeenkomt en bestaat uit de managing directors van twee dochtermaatschappijen van Acomo.

“De commissarissen van Acomo zijn altijd zeer betrokken geweest bij het operationeel managen van en de strategische besluitvorming bij de dochterondernemingen”, zegt Bernard Stuivinga, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “De invoering van een one-tier board bestuursmodel was in voorgaande jaren meerdere malen onderwerp van gesprek op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Acomo. We zagen op die momenten echter geen concrete aanleiding om ons bestaande bestuursmodel te kantelen. Toen Erik Rietkerk in oktober 2016 meldde dat hij wilde vertrekken, hebben we de overgang naar een one-tier board opnieuw bekeken.”

Op basis van de huidige structuur van de Acomo Group, is het doel van de overgang de onderneming, via kortere lijnen die statutair zijn geborgd, slagvaardiger te maken. De holding kan zich zo focussen op het financieel controleren van en het faciliteren van financieringen voor de dochterondernemingen, en het identificeren van overnamekandidaten. “We zijn uitermate content met het feit dat onze CFO Allard Goldschmeding volledig gecommitteerd is zijn nieuwe rol van Group Managing Director/CFO op zich te nemen.”