ALG: Risico van tegenstrijdig belang

Een tegenstrijdig belang kan aanwezig zijn als één bestuurder namens meer vennootschappen een overeenkomst tekent. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de directeur die op naam van de holding een kredietovereenkomst aangaat met een bank.

De dochtermaatschappij stelt zich hierbij hoofdelijk aansprakelijk. Dezelfde bestuurder tekent deze aansprakelijkheidstelling namens de dochtermaatschappij. Andere bekende voorbeelden zijn de huurovereenkomsten en leningsovereenkomsten binnen groepsverband en stamrecht- en pensioenovereenkomsten met de DGA (directeur-grootaandeelhouder).

Zo zijn er nog wel meer voorbeelden te bedenken. Hoofdregel is dat een dergelijke overeenkomst NIETIG is. Zo kan bijvoorbeeld een curator in een faillissement zich hierop beroepen. Ter voorkoming dat dergelijke overeenkomsten nietig zijn, is er een aantal mogelijkheden.

Zo is op basis van recente jurisprudentie duidelijk geworden dat in de statuten van de betreffende vennootschap een bepaling opgenomen kan worden, waarin is bepaald dat in geval van een tegenstrijdig belang de bestuurder toch de vennootschap mag vertegenwoordigen.

Een dergelijke bepaling zorgt ervoor dat de overeenkomst EXTERN rechtsgeldig is. Een andere (en betere) oplossing is om bij alle transacties waarbij een tegenstrijdig belang kan spelen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders VOORAF haar expliciete toestemming te laten verlenen (en vast te leggen in notulen).

Hiermee is een rechtsgeldige overeenkomst tot stand gekomen. Regelmatig komt het voor dat dezelfde persoon in twee hoedanigheden een overeenkomst ondertekent zonder stil te staan bij de mogelijke juridische consequenties.

Aangezien deze materie erg ingewikkeld is (ook het aspect van onbehoorlijk bestuur kan hier een rol gaan spelen) en de financiële belangen groot kunnen zijn, is het raadzaam in voorkomende gevallen hierop bedacht te zijn.

Gerelateerde artikelen