ALG: Aanscherping voorwaarden ANBI-status per 2010

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Instellingen met een ANBI-status zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting en schenkingen door een ANBI zijn eveneens vrijgesteld. Alleen giften aan een ANBI komen in aanmerking voor de giftenaftrek.

Per 1 januari 2010 is de norm voor het verkrijgen van de ANBI-status aangescherpt. Voortaan geldt dat slechts door instellingen waar ten minste 90% van de werkzaamheden ten bate zijn van het algemeen nu, de ANBI-status kan worden verkregen. Dit was tot 2010 nog 50%.

De Belastingdienst heeft formulieren verstuurd aan de instellingen waaraan de ANBI-status was verleend, waarop kan worden aangegeven of aan deze nieuwe eis wordt voldaan. Wanneer een instelling niet voldoet aan de nieuwe voorwaarden of de genoemde verklaring niet werd teruggestuurd vóór 6 januari 2010, vervalt de eerder afgegeven ANBI-status van rechtswege per 1 februari 2010.

Bron: Horlings Belastingadviseurs.

Gerelateerde artikelen