Albert Allmers (FinanceFactor): ‘De meeste financials hebben veel te weinig in zichzelf geïnvesteerd’

Albert Allmers, directeur van FinanceFactor.
Het zijn bittere tijden op de arbeidsmarkt voor finance professionals. Natuurlijk zit de economie tegen, maar finance professionals zullen de hand in eigen boezem moeten steken om het tij te keren. Albert Allmers (directeur FinanceFactor) beschouwt de huidige situatie en geeft advies om de onvermijdelijke grote ommekeer op de financiële arbeidsmarkt gestalte te geven.

Innovatie. Dat is voor Albert Allmers, sinds vorig jaar directeur van zijn eigen intermediaire organisatie voor financiële professionals, FinanceFactor, het sleutelbegrip wanneer het gaat om excellentie. Stilstand leidt namelijk tot achteruitgang, aldus Allmers. ‘Bedrijven moeten snel anticiperen op veranderingen. Nederland is voor mijn gevoel een beetje achterop aan het raken als kennisland bij uitstek. Dat zie je ook terug op de arbeidsmarkt. Opleidingen sluiten nauwelijks meer aan op de praktijk. Vroeger hadden we nog de LTS waar technische mensen werden opgeleid, maar die opleiding bestaat nu niet meer. Het gevolg: te weinig techneuten. Op het gebied van marketing-communicatie ontstaat juist een overschot. Om excellent te worden zullen we vroegtijdig op trends moeten inspelen. De aansluiting maken tussen opleidingen en de arbeidsmarkt is daar een belangrijk onderdeel van.’  

Gaat er ook voor finance een overschot ontstaan?
Volgens Albert Allmers wel. Sterker nog, er is al een overschot en dat wordt alleen maar groter. Tegelijkertijd is er ook schaarste aan een specifieke groep financials, namelijk die van sociaal gevoelige business partners. ‘Die kan ik nauwelijks vinden’, zegt Allmers. ‘Laatst heb ik eens een vacature voor financieel manager online gezet. Ik kreeg 100 reacties! Nog veelzeggender is dat ik uit dat overweldigende aantal slechts één kandidaat heb uitgenodigd voor een gesprek. Slechts één! Hoe triest het ook is, ik kan niet anders dan concluderen dat die andere 99 kandidaten in economisch betere tijden onvoldoende in zichzelf hebben geïnvesteerd. Permanente Educatie geldt niet alleen voor Register Controllers. Het geldt voor iedere professional en op ieder moment.’

‘Ik zie momenteel veel schrijnende gevallen’, vervolgt een niet onberoerde Allmers. ‘Financials die gedwongen de bijstand in gaan en niet meer aan de bak komen. Dat is slecht voor je zelfvertrouwen, voor alles eigenlijk. Laatst zei een opdrachtgever tegen me: ‘de kandidaat mag best een 55 plusser zijn, maar hij of zij moet wel het juiste kennis- en denkniveau bezitten, de juiste attitude hebben en proactief te werk gaan.’ Eerlijk gezegd kan ik zulke financials maar heel mondjesmaat vinden.’  

De turnaround van de finance professional
Financials zullen moeten openstaan voor de nieuwe wereld en daar hoort ook bij dat ze zich laten coachen, is de mening van Allmers. ‘Maar het eerste dat ze moeten doen, is zich ervan bewust worden dat ze zich al die jaren lang onvoldoende hebben ontwikkeld. Sommige hebben een laag niveau van ergernis en zijn daarom niet geneigd iets aan hun situatie te gaan veranderen, ook al is dat noodzakelijk. Het is een feit dat er door de crisis nu een enorme shakeout plaatsvindt en sommige financials aan de rand van de afgrond staan. De politiek moet ingrijpen en veel meer gaan kijken naar individuele gevallen. De aansluiting, die er nu niet meer is, moet weer hersteld worden. Daarvoor moet de politiek weten waar behoefte aan is en dat weten intermediairs als de beste.’  

Ook bedrijven hebben een rol te vervullen in de ontwikkelslag die financials moeten doormaken. ‘Ze moeten veel bewuster met talent management aan de slag’, aldus de carrière expert. ‘HR heeft wat dit betreft – net als finance – nog een grote ontwikkelslag te maken. Een positief voorbeeld dat ik graag wil delen is de RET in Rotterdam. Zij gaan proactief met dit soort zaken aan de slag. Zo hebben zij laatst besloten een coach in te huren voor een nog vrij jonge financial die al 15 jaar in dienst was van het vervoersbedrijf. Niet omdat hij weg moest, maar omdat ze hem wilden helpen inzien dat er een carrière is na de RET. Die professional had geen CV, geen LinkedIn-profiel, dat vond hij niet nodig. Zichzelf presenteren kon hij nauwelijks (een one minute pitch moet iedere finance professional beheersen!). Het coachingstraject was een enorme eye opener voor hem.’

Financials die weer aan de bak willen, of aan het werk willen blijven in de onzekere arbeidsmarkt van de toekomst, zullen hun knelpunten moeten aanpakken. Die zitten doorgaans niet aan hun kennisniveau. De meeste kandidaten die Allmers spreekt zijn postdoctoraal opgeleid. Het probleem is vaak dat ze erg aan de introverte kant zitten.
___________________________________________________________________________________
Denk aan uw PE-uren
Heeft u al aan uw PE verplichting voldaan?
Vergroot nu uw kennis met opleidingen van topniveau.
Bekijk het Permanente Educatie aanbod hier.
___________________________________________________________________________________

‘Bij deze mensen speelt sociale schaamte vaak een grote rol’, aldus Allmers. ‘Zij missen daadkracht in de communicatie. Zaken als sociabiliteit, medeleven, daadkracht, proactiviteit en hartelijkheid zijn onderontwikkeld.’ Het zijn dus de soft skills waar Allmers vaak de grootste struikelblokken ziet zitten.

‘Financiële controllers vinden compliancy issues, zoals foutloze jaarverslagen, zeer belangrijk, maar in deze tijd zijn scenario’s naar de toekomst toe veel belangrijker. Een goede financial ontwikkelt geen scenario’s omdat dat hem gevraagd wordt. Nee, dat doet hij uit zichzelf. Proactief. Hij moet weten welke relevante zaken spelen op macroniveau en die op microniveau in zijn organisatie weten in te brengen. Hoe kun je als onderneming innoveren – en dus excelleren – wanneer je niet weet wat er speelt? Het is de uitgelezen taak van de financial om de business mensen te helpen begrijpen wat er speelt. Proactief, communicatief, en met opmerkelijke kennis van de core business van de organisatie. Hij of zij moet diepgaand begrip ontwikkelen van hoe hun bedrijf eigenlijk geld verdient. Alleen op die manier kan de finance professional in de wereld van nu nog slagen.’
 
De keuze maken
Stel dat iemand een echte cijferaar wil blijven en zich niet wil ontwikkelen op soft skills. Wat dan? Allmers ziet een verschuiving van dat type financials richting IT-gedreven data-analisten die inspelen op trends als Big Data. Die kant kun je opgaan. Maar denken dat je er met administratie nog komt is een fout. Dat moet goedkoop en vooral erg gemakkelijk gaan.

‘De andere keuze is die van business controller en dan moet je echt je proactiviteit gaan ontwikkelen’, aldus Allmers. ‘Het was op de finance afdeling altijd ‘u vraagt, wij draaien’. Dat is nu veranderd in ‘u draait en creëert daarmee de vraag.’ Maak jezelf onsterfelijk. Zorg dat de business mensen zeggen; ‘zonder deze analyse hadden we nooit van deze kans kunnen profiteren.’ Blijf op de toekomst gericht. Nu is de omzet goed, maar hoe is dat over twee jaar? En is de omzet echt wel zo goed als je het met concurrenten vergelijkt? Achter dat soort informatie moet je zien te komen en dat moet uit jezelf komen. Houd je vooral bezig met de wereld van morgen. Ook belangrijk is om je te laten zien. Iedere financials is verantwoordelijk voor het creëren van een eigen podium. Trek je vooral niet terug. Laat zien welke impact je op het proces hebt en de successen die dat heeft opgeleverd.’

Een andere keuze die financials kunnen maken is om ZZPer te worden. Die beweging is niet meer te stuiten in de steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt. Maar ook bij deze groep finance professionals constateert Allmers dat de zachtere vaardigheden onderontwikkeld zijn.

‘Er is een grote groep ZZP’ers die in goede tijden het geld uit de bomen heeft geschud en daarbij onvoldoende heeft geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling. Ik adviseer al deze mensen om ervoor te zorgen dat ze vier dagen van de week declarabel zijn en één hele dag besteden aan permanente educatie en netwerken. Voor de goede ZZP’ers – die wel hun permanente educatie op orde hebben – zijn er nog voldoende opdrachten.’    

Conclusie
‘Het controversiële aan dit verhaal is dat je aan de ene kant een overschot hebt en aan de andere kant een schaarste’, besluit Allmers. ‘Om die schaarste te vervullen zullen financials nu écht de transitie moeten maken. Nog langer wachten is geen optie meer.’

Albert Allmers: 3 tips om te excelleren als financial
1. ‘De belangrijkste tip die ik kan geven is voortdurend in jezelf blijven investeren. Behalve het bedrijf waar je voor werkt heb je ook de BV IK. In het kader van een gezonde bedrijfsvoering moet je daarin blijven investeren en innoveren. Stilstand is achteruitgang.’

2. ‘Maak tijdig de transitie. Wees er continu bewust van waar je staat en waar je naar toe wilt. Maar ook waar de wereld naar toe gaat en hoe jij daar in past, zowel nu als in de toekomst. Als je daar niet over nadenkt, loopt je echt het risico overbodig te worden, zoals nu met veel financials gebeurt.‘

3. ‘Schat de waarde van het netwerk in. Ik moet nu nog best vaak trekken aan relaties om eens een FM Club te bezoeken of het Jaarcongres Finance Transformation. Laat je gezicht nou eens zien op zulke bijeenkomsten. Ook als je nu een baan hebt. Er is nog een wereld buiten het bedrijf waar je nu werkt.’

Gerelateerde artikelen