Akkoord over Europese regels bij gecontroleerd laten omvallen banken

De ministers van Financiën van de Eurolanden zijn het in de nacht van woensdag op donderdag in Brussel eens geworden over hoe een bank in de problemen gecontroleerd kan omvallen. Met de nieuwe aanpak moet voorkomen worden dat de belastingbetaler de rekening krijgt gepresenteerd voor het wanbeleid bij financiële instellingen.

Lange tijd was het niet bespreekbaar dat naast aandeelhouders ook obligatiehouders en spaarders bij een bank zouden moeten meebetalen aan de redding of ontmanteling van de bank. Maar bij het reddingspakket van Cyprus werd voor het eerst ook verwacht dat zij een deel van de redding betaalden.

De ministers spraken een vaste volgorde af die moet worden toegepast wanneer een bank dreigt om te vallen. Eerst zal er bij de aandeelhouders en obligatiehouders worden aangeklopt en in het laatste stadium zouden ook andere banken, door middel van een door de sector gefinancierd fonds, de bank moeten redden. Spaarders met tegoeden tot 100.000 euro zullen niet aangeslagen worden.

Het is de bedoeling dat de nieuwe regels in 2018 ingaan.

Gerelateerde artikelen